Tillbaka till Inspriationsbanken

Schools for Health in Europe

Schools for Health in Europe Network Foundation

Kort beskrivning

SHE tillhandahåller olika resurser relaterade till skolhälsofrämjande. Dessa resurser t.ex. faktablad om olika hälsoämnen, konferensutlåtanden, manualer och verktyg, hälsofrämjande skolfallsstudier och relevant litteratur om hälsofrämjande i skolan.

Ordlista

Material och verktyg

Case

Litteratur

Nätverk - kontakt med annan skola

Bidragets syfte

Visionen för SHE är att den hälsofrämjande skolmetoden blir ett erkänt och accepterat koncept i alla EU:s medlemsstater, med ökade implementeringsaktiviteter på regional och lokal nivå inom skolan. Att arbeta aktivt mot denna vision är syftet med SHE genom att engagera nationella samordnare i varje EU-medlemsstat och en utsedd SHE-forskargrupp för att:

 

1) Dela med dig av god praxis, expertis och färdigheter om att stödja utvecklingen, genomförandet och främjandet av skolhälsan;

2) Stödja utveckling, genomförande och forskning (utvärdering/bevis) av främjande av skolhälsan.

3) Stärka och utöka SHE-nätverket till ett ledande europeiskt nätverk och community för främjande av skolhälsovård.

4) Ge fortlöpande tekniskt stöd i EU:s medlemsstater genom nätverket av nationella och regionala samordnare och SHE-medlemsländerna i östeuropeiska och centralasiatiska länder.

5) Skapa, upprätthålla och säkerställa ett aktivt samarbete mellan hälsosektorn, utbildningssektorn och den sociala sektorn inom EU:s medlemsstater och på internationell nivå.

SHE hemsida