Tillbaka till Inspriationsbanken

Hälsogåtan

Viktor Rydbergs skola och Ullvigymnasiet

Kort beskrivning

Mellan den 19 oktober och 5 december kan klassuppsättningar av läkaren Anders Wallenstens bok Hälsogåtan beställas av Sveriges gymnasie- och högstadieskolor, där skolan endast står för frakt och hanteringskostnaden. Initiativet är ett samarbete mellan Bonnier Fakta, den ideella organisationen SCRIIN och Generation Pep.

Under våren har lärare på ett 30-tal högstadie- och gymnasieskolor läst och utvärderat boken och återkommit med en väldigt fin respons. Inte minst ser många en möjlighet att använda boken ämnesöverskridande i undervisningen.

Dessutom har elever på Ullvigymnasiet och Viktor Rydbergs samskola bidragit med en omarbetning där inledningen till varje kapitel har anpassats efter ungdomarnas verklighet. Hälsogåtan passar att läsas ämnesöverskidande i svenska och idrott både på högstadiet (åk 8-9) och i gymnasiet. Även ämnen som biologi, naturkunskap, hemkunskap historia, psykologi och retorik kan vävas in.

Läs mer och hur skolorna har jobbat med boken:

Ullvigymnasiet i Köping 

Vikor Rydbergs samskola i Djursholm 

Bidragets syfte

Syftet är att inspirera och sprida kunskap för att få fler unga att göra hälsosamma val och ge guidning i hälsodebatten. Boken behandlar ämnen som rörelse, mat, sömn, tankar, omgivning och relationer och visar att hälsa är en helhet – allt hänger ihop. Har man rört på sig under dagen sover man bättre och har man sovit bra får man mer positiva tankar. Boken visar eleverna att hälsa inte behöver vara så svårt och att små förändringar i vardagen kan ge stor effekt.

Ladda ner

files halsogatan_lararhandledning_smakprov__1_.pdf

Här kan du läsa mer och beställa klassuppsättningar av Hälsogåtan fram till 5 december