Tillbaka till Inspriationsbanken

Schemalagda promenader

Järvaskolan / Stockholms kommun

Kort beskrivning

En stor utmaning för vår skola ur ett hälsofrämjande perspektiv är att vi har en liten och begränsad skolgård. I dagsläget finns bara en liten basketplan. För att lösa det här problemet och få våra elever att röra sig mer på rasterna införde vi schemalagda promenader en gång i veckan för varje klass. Eleverna fick gå ut under en kvarts rast tillsammans med ansvarig personal.

För att göra promenaderna lite roligare lät vi eleverna under en period gå på tipsrundor (se länk nedan). Med hjälp av en app kunde eleverna följa en karta över vart frågorna var placerade och när eleverna befann sig på den här platsen aktiverades frågan i mobilen. Vi upplevde att eleverna tyckte att det var roligt när det fanns ett syfte med promenaderna och det delades även ut ett pris till bästa lag vid terminens slut.

Utmaningar längs vägen: Den största utmaningen var att få ut eleverna och motivera dem till att gå på promenaderna. Vi märkte även att när den ansvarige läraren blev sjuk uteblev promenaden den dagen.

Positiva resultat: Att ha rörelseaktiviteter på schemat. När eleverna har fysiska aktiviteter på schemat är det enklare att genomföra och för eleverna att förstå att det är lika viktigt som andra lektioner/aktiviteter i veckan. De dagar när eleverna var ute märkte vi i personalen att skojbråk och spring inne i skolan minskade. Vi märkte också en stor skillnad när vi hade fysiska aktiviteter kopplat till en tävling och eleverna blev mer motiverade.

Bidragets syfte

Vi är en skola med ca 240 elever. På raster blir det mycket skojbråk och spring inomhus och en stor anledning till detta är att det inte finns någon skolgård. Vi märker också att fler och fler elever rör sig mindre både under dagarna i skolan men även på sin fritid. För att möta upp dessa utmaningar och framförallt öka vardagsmotionen för våra elever införde vi schemalagda promenader i varje klass. Detta blev ett enkelt men betydelsefullt inslag under skoldagen.

App till Tipsrundan