Tillbaka till Inspriationsbanken

Fritidsbarn blir skogshjältar i Vallentuna

Vallentuna kommun / Vallentuna kommun

Kort beskrivning

All personal på fritidshemmen i Vallentuna har gått utbildning i utomhuspedagogik. Utbildningen är en del i kommunens folkhälso- och miljöarbete och strategi för mer rörelse och kultur i skolan. Den genomfördes i samarbete med Friluftsfrämjandet som stod för ledare och upplägg.

Målet med utbildningen var att pedagogerna efter avslutad utbildning ska känna sig trygga i att ta med eleverna ut i naturen för att utöva friluftsliv. Det var totalt 9 timmars utbildning både i digital form och i skogen. Personal som arbetar med elever med särskilda behov/NPF fick extra utbildning.

Innehåll: ”Ledarskap och utomhuspedagogik” ledarskap, allemansrätt, utrustning och säkerhet samt naturlära och naturupplevelse. ”Friluftsteknik i praktiken”. Tälja med kniv, yxa och såg, bygga vindskydd samt göra upp eld och laga mat i naturen. Allt med syftet att pedagogerna ska ta med eleverna ut i skogen för gemensamma naturupplevelser.

Bidragets syfte

Personalen har blivit inspirerade till nya arbetssätt med utomhuspedagogik. De har också blivit trygga att utöva friluftsteknik i skogarna nära skolorna. Upplägget med en kombination av digital och fysik utbildning har varit positiv.

Utbildningen har kopplat samman miljö-och folkhälsoarbetet med fritidshemmens ordinarie verksamhet och är en medveten satsning på fritidshemmen. Projektet ska också öka elevernas vilja att gå på Fritids, fokus blir på friluftsliv och äventyr. Att tälja med kniv, göra upp eld, bygga vindskydd blir både spännande och utmanande.

Det blir naturligt att prata om miljön, att vi ska vara rädda om vår planet. Efter utbildningen har ett nätverket inom fritidshemmen skapats för att byta efterenheter och goda exempel och fortsätta utvecklingen. Fritidshemmen har ett viktigt miljöuppdrag som kan inspirera hela skolan till mer utomhuspedagogik och miljö- och folkhälsoarbete.

Fritidsbarnen blir skogshjältar i Vallentuna