Tillbaka till Inspriationsbanken

Rörelseglädje för alla - Piffl

Piffl

Kort beskrivning

Piffl jobbar för att främja rörelseglädje där ökad tillgång av utrustning för utomhusaktiviteter inspirerar till friskare samhällen. Spontanidrott ska vara tillgängligt för alla tycker vi på Piffl vare sig man befinner sig på skolgårdar, näridrottsplatser, multisportanläggningar, parker, badplatser, utegym, eller torg. Delningsplattformen möjliggör en mer cirkulär lösning där invånare kan dela på sportutrustning samt aktivera de ytor som redan finns.

Genom Piffls app får man som invånare och besökare tillgång till de rosa boxarna som är fyllda med aktiviteter anpassade till platsen.

Piffl erbjuder bland annat:

  • Att med små medel göra en gräsyta till en aktivitetsyta
  • Aktivare och attraktivare badplatser
  • Tryggare och mer levande parker
  • Mer spontana spontanidrottsplatser
  • Att lekparker och utomhusgym blir parker för hela familjen

Bidragets syfte

Syftet är att främja rörelseglädje och gemenskap bland barn och ungdomar på offentliga platser. Via appen och de rosa boxarna får man tillgång till en rad olika aktiviteter såsom spikeball, fotboll och åklapp etc. Piffl har även möjlighet att ge fri tillgång till boxarna för lärare.

Piffl hemsida