Tillbaka till Inspriationsbanken

Piggelinjakten

Skolidrottsförbundet

Kort beskrivning

Piggelinjakten går ut på att elever i grundskola och förskoleklass jagar poäng genom att genomföra olika fysiska aktiviteter både i skolan och på fritiden. Eleverna kan få poäng för många olika typer av fysiska aktiviteter som sedan enkelt registreras i appen. Aktiviteterna kan förändras över tid och anpassas bland annat till aktuell årstid. Efter att varje period av Piggelinjakten är slut, sammanställs poängen och de vinnande klasserna och skolorna får ta del av fina priser. Några priser lottas även ut till samtliga deltagande klasser.

Eftersom kunskaper om barnens sätt att fördela sina aktiviteter fångas upp, innebär Piggelinjakten också ett banbrytande verktyg för att kunna ta väl avvägda beslut inom kommuner och ibland andra beslutsfattare. I skolans värld kan man också se direkta resultat från insatser av alla olika slag och skapa modeller som ytterligare främjar rörelse i skolans regi och på fritiden.

Bidragets syfte

Uppmuntrar till Rörelse: Väldigt många saker som avgör barns hälsa och mående över tid grundas i tidig ålder. Men barn är också extra drivna av glädje och inspiration kring det dom tar sig an. Här blir Piggelinjakten det perfekta verktyget då det kombinerar deras nya sätt att leva med teknik med fysiska aktiviteter i alla former.

All forskning bevisar gång på gång att fysisk aktivitet är A och O för ett långt friskt liv. Det är som alla vet inte bara skelett och muskler som byggs upp, utan fysisk aktivitet ger tydligt minskad risk för sjukdomar och ökar psykiskt välbefinnande. I skolan utmanas man ständigt av faktorer som riskerar att göra lärandeprocesserna mindre effektiva. Koncentration är en faktor, men även den generella orken att ta sig igenom en skoldag kan vara för låg ibland.

Genom att skapa inspiration kring rörelse och aktivitet kan barns mående generellt förbättras och hjärnan fungerar så klart bättre också. Barnen kan ta till sig lärandet och undviker i hög grad också andra symptom som bland annat stress skapar. Det blir mindre ”ont i huvudet”, ”ont i magen” och mindre ”jobbiga tankar” - och återhämtningen via sömnen blir också bättre. Barnen trivs i slutänden bättre i skolan och mår generellt bättre.

Piggelinjakten.se