Tillbaka till Inspriationsbanken

På väg mot Framtidens Skolgård

Korpadalsskolan / Blekinge län

Kort beskrivning

Just nu planeras en gemensam utemiljö mellan skola, fritidshem och äldreomsorg på Korpadalsskolan. Den nya miljön ger möjlighet att mötas mellan äldre och unga t ex genom odling, användning av utekök eller grill. Det kommer också finnas möjlighet för utomhuspedagogik med himlen som tak i vår nya gemensamma utepaviljong. Med inspiration och stöd genom Generation Pep ” Pep Skola-verktyget” har också arbetet utvecklats till att också inriktats mot näringsriktig och hållbar mat i trivsam miljö.

  • Gemensamt grön miljö och grön veckodag
  • Förslag på gemensamt grönt rum och grön veckodag med gröna och hållbara inslag i undervisning och matsal.
  • Utedag – gröna lektioner och aktiviteter på fritidshem t ex gröna experiment, odla och matlagning utomhus.
  • Samverkan med måltidspersonal för grön och vegetariska mat denna dag.
  • Samverkan med invigning, skördefest och träning

För att tydliggöra och medvetande göra syfte med hållbar samverkan startar vi upp med en gemensam invigning av nya utemiljön. Under arbetets gång och om odlingen faller väl ut blir det skördefest med gemensam utematlagning vid tillfällen framöver.

Bidragets syfte

Samverkan mellan skola, fritidshem och äldreomsorg. Där innehållet för samverkan handlar om att mötas på riktigt och göra olika saker tillsammans. Det blir mer av viktigt på riktigt! Syftet är att skapa en hållbar skolgård med arbete för två av FNs globala mål 2030: Mål 3 – God hälsa och välbefinnande Mål 4 – God utbildning för alla