Tillbaka till Inspriationsbanken

Månadens mat

Norlandia Basilikan / Uppsala kommun

Kort beskrivning

På förskolan Basilikan erbjuds barnen positiva matupplevelser och en medvetenhet om matens betydelse för hälsan genom en genomtänkt måltidspedagogik. Varje månad väljs ett område ut av kock och pedagog, området handlar oftast om något som är i säsong t.ex. baljväxter, kål, mat från vatten och så vidare. Området presenteras i text och bild på borden och på väggen i matsalen. Under månaden får barnen möjlighet att själva utforska råvaror i området i olika aktiviteter, te.x. provsmaka, odla, skapa m.m. Två minikockar i taget får hjälpa kocken med passande uppgifter. Några gånger under året har några barn tillsammans med pedagog och kock ett gemensamt matråd där frågor och önskemål från barnen tas upp.

Månadens mat

Bidragets syfte

Bidra till nyfikenhet på mat som gör att man vågar prova nya smaker och ge positiva matupplevelser som på sikt kan ge goda matvanor.