Tillbaka till Inspriationsbanken

Kulan

Fredriksbergsskolan i Västerås / Västerås kommun

Kort beskrivning

För 4 år sedan startade Fredriksbergsskolan i Västerås en ny tjänst. Tjänsten innebar att samtliga årskurser fick en klassmentor som framförallt skulle jobba med den sociala biten, och ett uppdrag i tjänsten var att få skolan i rörelse och ge barnen en aktiv fritid.

Skolan ligger i ett socialt utsatt område i Västerås, där det tyvärr finns begränsade möjligheter till föreningsliv. Mentorer tillsammans med fritidspersonal ser till att barnen hela tiden har möjligheten till aktiviteter på samtliga raster, bland annat har vi utformat veckans lek, där minst en vuxen håller i och arrangerar en lek för alla barn som vill vara med. Vi byter lekar varje vecka.

Kulan

Inspirationscaset som jag vill berätta om specifikt heter Kulan (vi är aktiva och har kul tillsammans). Under en timme, två gånger i veckan anordnar vi en extra idrottslektion efter skolans slut. Vi har planerat in och genomför olika aktiviteter, så att barnen får prova på vad de tycker är roligt. Det är ett brett utbud, så som bollsporter, racketsport, friidrott, dans, kampsport, leker och all annan tänkbar sport vi kan utföra på skolan. Vi bjuder även in andra aktörer ifrån olika föreningar i staden, som får visa sin idrott och hålla i lektionen.

Det första året hade vi ca 80 unika deltagare under året, varav ca 30 st blev medlemmar i någon förening. Vi utser varje år två kulan-deltagare som har utmärkt sig på ett positivt sätt, genom att ha varit flitiga deltagare, spelat fairplay, varit bra vänner och förebilder.

Bidragets syfte

Syftet är att ge fler ungdomar och barn en aktiv fritid. Många av barnen här har inte haft möjligheten eller förutsättningarna att delta i ett föreningsliv. Vårt mål är att barnen ska få en meningsfull fritid, uppleva rörelseglädje, gemenskap och känna tillhörighet.