Tillbaka till Inspriationsbanken

Inkludering av studenter med särskilda behov

Johanna Salmela

Kort beskrivning

De viktigaste slutsatserna från projektet var att utveckla lärarnas kompetenser, elevernas motivation och glädje, dela kunskap mellan utövare, vikten av inspiration/idébanker, alternativet för anpassade idrottsevenemang, aktiv skolmiljö för alla, elevens deltagande i handling, användning av träningsprogram, aktiv transport om möjligt och användning av specialutrustning.

Föreslagen handlingsplan för organisationer för att främja inkludering av studenter med särskilda behov:

1. Utforska och samla relevant material från forsknings- och utvecklingsprojektet

2. Initiera nya samarbeten internationellt

3. Besöka samarbetsskolor (om resurser tillåter det)

4. Organisera workshops nationellt (dela ny kunskap)

5. Skolor sätter handlingsplanerna i praktik (plattform skapad för kommunikation och delning)

6. Upprätthålla samarbete internationellt och nationellt

Bidragets syfte

Varje student har rätt att vara fysiskt aktiv under skoldagen. Det bör betonas att aktiviteterna är öppna för alla och att det bör göras ansträngningar för att alla studenter ska kunna delta. På grund av detta är det viktigt att alla studenterna med speciella behov ska kunna delta i alla aktiviteter.

Ladda ner

r_d_project_report__malm__university.pdf

Inklusion i fokus
ALLE TIL IDRÆT. Handicapidrættens Videnscenter.
Att göra extra anpassningar av undervisningen och ge särskilt stöd
Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen
Alle børn med i idrætsfaget