04 jan 2021

Skolklassikern får elever i rörelse

Idag har det blivit dags att presentera ytterligare en finalist till Årets Peppare 2021! Priset delas ut varje år av Generation Pep och Riksidrottsförbundet och utdelningen sker på Idrottsgalan. Idag har det blivit dags att träffa Skolklassikern.

Hej, stort grattis till att ni är finalist till Årets Peppare 2021! Berätta kort om vilka ni är.

En Svensk Klassiker grundades 1971 med missionen att göra Sverige och svenskarna friskare. Intresset för de olika motionsloppen i En Svensk Klassiker är stort och ökar ständigt. Totalt deltar 180 000 personer i de olika loppen varje år. Det är bra men för att vara sann missionen vill vi mer och har därför tagit initiativ till flera olika projekt och aktiviteter som i andan är En Svensk Klassiker men där de plattformar vi verkar på och i är olika. 

Ambitionen att verka för ökad hälsa hos barn och unga vuxna är centralt för oss. År 2015 grundades Skolklassikern och Special Olympic Klassikern som idag gått samman i just Skolklassikern. Ett viktigt projekt vi är stolta över och lagt och lägger mycket arbete på. Vi är en liten organisation med kontor i Motala men vi verkar över hela landet såväl med fysisk närvaro som digital närvaro. Projektledare för Skolklassikern är sedan starten Henrik Magnusson Lindgren

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

Skolklassikern utgår från de klassiska motionsloppen; Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet. I en digital plattform introduceras pedagoger och elever i skidor, cykling, simning och löpning där utmaningen är att under ett läsår tillsammans i klassen klara av de olika sträckorna i de olika fysiska loppen. T.ex. att tillsammans i klassen skida/stavgå 9 mil. Fler rörelseaktiviteter är godkända då t.ex. snötillgången kan se olika ut i landet. Förutom rörelseutmaningar finns olika livsstilsuppgifter man tar sig an tillsammans kring t.ex. sömn, kost och socialt/mentalt välmående. Sedan starten har vi engagerat och inspirerat över 80 000 barn i vårt land i åldrarna 6-12 år inkluderat barn med olika funktionsnedsättningar. Skolklassikern är för alla och vill genom sin uppbyggnad jämlikt se till alla barn och nå alla barn oavsett var i landet man bor.

Hur har ert arbete påverkats av rådande pandemi? 

I och med pandemin har vi sett ett ökat behov av lättillgängliga digitala plattformar som skapar en struktur och sätter livsstilsfrågor i ett sammanhang samtidigt som det finns en inbyggd flexibilitet i genomförandet i tid och rum. Skolan utgör tillsammans med hem och föreningsliv viktiga ytor för att nå våra barn och unga. Vår ambition har varit att under året knyta ihop skola, hem och förening i Skolklassikern. Ett arbete som kommer utvecklas och intensifieras under 2021. Vi är tacksamma över den respons vi fått kring Skolklassikern och ser att arbetet nu är viktigare än någonsin för att motverka stillasittande och en ohälsosam livsstil.

 Hur känns det att vara finalist i årets peppare? 

Vi är mycket glada och hedrade av att vara utsedda till finalister i årets peppare. En Svensk Klassikers mission är att verka för att göra Sverige och svenskarna friskare. Genom satsningen på unga i Skolklassikern möter vi många barn runt om i vårt land och ser hur angeläget arbetet för barn och ungas hälsa är. Vi är stolta över att vara en del av det fina initiativ och nätverk Generation Pep skapat och bidrar med. Att få sitt arbete uppmärksammat på detta sätt är fantastiskt.

Läs mer om Årets Peppare här.