04 jan 2021

Bara Vanlig skapar rörelsemöjligheter för alla

Vi har nu träffat två av finalisterna till Årets Peppare 2021 och idag är det dags att träffa den tredje finalisten Niklas Wennerlund som startat Bara Vanlig.

Hej, stort grattis till att ni är finalist till Årets Peppare 2021! Berätta kort om vilka ni är.

Bara Vanlig är löpargruppen för personer med funktionsvariation som växt till en folkrörelse. Allt startade på Hellasgården 2016 och nu finns vi på fem platser i Stockholmsområdet samt Strängnäs och Hudiksvall. Här är alla välkomna, oavsett ålder eller funktionsvariation, att springa, gå eller rulla tillsammans. 

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse? 

Vi jobbar med att stärka våra deltagares självkänsla och låter dem bestämma sin träning själv. Vi jobbar enligt Bara Vanlig-metoden med 100% delaktighet. Flera undersökningar visar att barn och unga med funktionsvariationer i jämförelse med andra barn uppskattar sin hälsa som sämre, trivs sämre med livet, är mer utsatta för mobbning och deltar i lägre utsträckning i fritidsaktiviteter. Många har en passiv fritid där familj och assistenter är vanligaste sällskapet. Bara Vanlig vill förändra detta. Genom våra löpargrupper får våra deltagare möjlighet att delta på sina egna villkor och de får en naturlig social tillhörighet.

Hur har ert arbete påverkats av rådande pandemi? 

Som alla andra drabbades vi hårt av Covid-19 och vår termin blev kortare än vi hade önskat då rådande restriktioner och smittspridning gjorde att det inte längre kändes bra att fortsätta. Vi har dock lyckats genomföra en hel del träningstillfällen i år, och vi har också lyckats starta upp två nya grupper i Strängnäs och Hudiksvall, vilket vi är otroligt glada för. När pandemin slog till i våras arbetade vi hårt för att göra våra träningar så coronasäkra som möjligt. Detta genom att t ex skapa coronasäkra bildstöd för våra deltagare, se till att alla spritade händerna innan och efter träning samt att vi var noga med att hålla avstånd. Att alla våra träningar hålls utomhus har också hjälpt också.

Hur känns det att vara finalist i årets peppare?

Det känns fantastiskt att vara finalist i årets peppare! Vi vet vilken skillnad Bara Vanlig gör för våra deltagare och hur viktiga våra träningar är, både ur ett fysiskt men också ett psykiskt perspektiv. Som finalist i årets peppare är det fint att känna att även andra ser vikten av att alla ska få träna och röra sig på sina egna villkor. Rörelseglädje och gemenskap är för alla, oavsett förmåga!

Läs mer om Årets Peppare här.