04 jan 2021

Skol-IF låter barn och unga skapa rörelse på egna villkor

Till Årets Peppare 2021 inkom många nomineringar och det var ett hårt jobb för juryn att välja ut årets finalister, men nu är det klart och igår presenterade vi den första finalisten. Idag är det dags att möta nästa finalist som är Skol IF.

Hej, stort grattis till att ni är finalist till Årets Peppare 2021! Berätta kort om vilka ni är.

Vi är en skolidrottsförening, som oftast förkortas till Skol-IF, är barn och ungas egen förening och finns på skolor över hela landet. Här idrottar unga på egna villkor och ger möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, där unga leder unga.

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

Genom att barn och unga själva har makt att bestämma över både idéer, planering och genomförande skapas verksamhet på deras egna villkor. I en Skol-IF kan därför skeppsbrott eller att leka kull bli minst lika viktigt och tas på lika stort allvar som vanliga etablerade idrotter.

Hur har ert arbete påverkats av rådande pandemi?

Pandemin påverkar såklart föreningarna men tack vare ungas ledarskap och egen kreativitet har många utmaningar lösts och föreningarna har inspirerat varandra till att genomföra sin verksamhet på nya sätt.

Hur känns det att vara finalist i årets peppare?

Det känns superhäftigt att bara vara nominerad till årets peppare. Det är tack vare alla barn och ungas fantastiska engagemang, lust och driv för sina SkolIdrottsföreningar som gör Skolidrottsförbundet unikt. Vi är av unga för unga! säger Jonas Leth, generalsekreterare för Skolidrottsförbundet.

Läs mer om Årets Peppare här.