19 okt 2018

Monsterbajs ska få fler unga att välja frukt och grönt

Nio av tio barn och unga äter för lite frukt och grönt.* Nu följer ICA upp förra årets framgångsrika satsning tillsammans med Generation Pep, för att hjälpa barnfamiljer att göra hälsosammare val i butiken. Inför halloween har ett nytt kreativt sortiment med läskigt roliga frukter och grönsaker tagits fram – för att få fler att välja frukt och grönt under en av årets mest godisintensiva högtider.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar vuxna att äta 500 gram frukt och grönt per dag och för barn under tio år är rekommendationen 400 gram. I Sverige är det få barn och unga som lever upp till riktlinjen – färre än 10 procent äter tillräckligt med frukt och grönt och den genomsnittliga konsumtionen ligger bara på 250 gram om dagen. Samtidigt kommer 17 procent av totala mängden kalorier istället från godis, läsk, kakor och snacks.*

– Att så många barn äter alldeles för lite frukt och grönt är ett allvarligt folkhälsoproblem och därför satsar vi nu för att påverka barn och ungdomars matvanor genom att knuffa föräldrarna i rätt riktning. Om vi kan skapa goda vanor redan i tidig ålder kan vi också lägga grunden för en bättre hälsa genom hela livet, säger Paula Frösell, dietist ICA.

Det var inför förra årets halloween som ICA lanserade ett nytt kreativt frukt- och gröntsortiment för första gången – särskilt riktat till barnfamiljer med barn i åldern 6 till 17 år. Insatsen var lyckad, prisades internationell. Inför halloween 2018 har sortimentet växt och kommer synas ännu tydligare i butikerna.

– Om vi kan få fler att göra medvetna val kan vi förändra folkhälsan på riktigt. Dåliga matvanor är en av de största riskfaktorerna när det gäller ohälsa och vi ser att barn äter alldeles för lite frukt och grönt. Det arbete vi gör tillsammans för att inspirera familjer till bättre val betyder mycket för ungas möjligheter att kunna leva ett mer hälsosamt liv, säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef Generation Pep.

* Från Livsmedelsverkets rapport Riksmaten ungdom (2018).