15 maj 2018

Så äter ungdomar i Sverige

Livsmedelsverket har släppt ny rapport om barn och ungas matvanor i Sverige.

Ungdomar i Sverige äter för mycket rött kött och chark, och för lite grönt och frukt. De får i sig en alldeles för hög andel socker, även om den sjunkit något sedan 2003. Var femte ungdom har övervikt eller fetma, och mest oroande matvanor syns hos ungdomar vars föräldrar har en lägre utbildning eller låg inkomst.

Detta och mer visar Livsmedelsverkets rykande färska rapport Riksmaten Ungdom 2018 - en rapport om barn och unga i årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiets matvanor. 

"Med Livsmedelsverkets nya rapport Riksmaten Ungdom 2016-17 får vi en mycket tydlig bild av barn och ungas matvanor idag – och de utmaningar som vi som samhället har framför oss. Ohälsosamma kostvanor är redan idag klart bland de största riskfaktorerna för sjukdomsbördan, dvs ohälsa, för vuxna i Sverige. För att våra barn ska slippa detta måste de vanor vi ser i rapporten förändras, i synnerhet det låga intaget av grönsaker och frukt, och den höga intaget av rött kött/chark, samt av godis, läsk, kakor och liknande livsmedel.

Också oroväckande är att barn och unga med föräldrar med lägre utbildning verkar ha sämre matvanor, något som kan bidra till en ännu ökad ojämlikhet i hälsa i framtiden. 

För att uppnå en sådan förändring måste hela samhället agera, tillsammans.” 

- Emma Patterson, med.dr, forskare på barn och ungas kostvanor på Institution för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

För mer information och hela rapporten, klicka här.