Tillbaka till Inspriationsbanken

Spring i benen - initiativ från Stockholm Stad

/ Stockholms kommun

Kort beskrivning

Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Bakgrunden till initiativet är att vi vill öka elevernas fysiska aktivitet.

Forskning visar att elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan. All fysisk aktivitet har positiv effekt. Promenad till och från skolan och rörelse under skoldagen minskar stillasittandet. Regelbunden och mer ansträngande fysisk aktivitet har naturligtvis störst effekt på vår psykiska och fysiska hälsa samt på skolresultatet. Studier visar också att vanor från unga år tar vi med oss upp i vuxen ålder.

– Vi hör från skolorna att det har blivit mycket lugnare på lektionerna sedan de började lägga in korta aktiviteter av rörelse och att eleverna är mer koncentrerade. En annan kommentar är att anmälda kränkningar minskar när skolan lägger in regelbunden fysisk aktivitet, säger Christer Oja, utvecklingsledare och ansvarig för nätverket.

Ungefär 145 skolor är aktiva i projektet. Genom fysiska träffar och en digital aktivitetsbank delar de goda exempel och förslag på aktiviteter mellan varandra. Skolorna arbetar med både rastaktiviteter och korta rörelseinslag i klassrummet.

Spring i benen ger skolor inom Stockholm Stad stöd i:

1) Handledarutbildning

2) Elevledarutbildning

3) Rastnätverk

En enkätundersökning från 2018 visar att jämfört med året före använder allt fler skolor brain break och inslag av fysisk aktivitet under lektioner, raster och fritid. Flera lärare och elever bekräftar att aktiviteterna har en positiv inverkan på skoldagen.

Bidragets syfte

Sedan september 2017 driver utbildningsförvaltningen i Stockholms stad rörelsenätverket Spring i benen. Syftet är att ge eleverna regelbunden rörelse under skoldagen, vilket ska få dem att orka mer och må bättre.

Christer Oja som är initiativtagare till Spring i benen har bred erfarenhet som skolledare och idrottslärare. Projektet Spring i benen startade 2017 och är Stockholm stads satsning för ökad fysisk aktivitet i skolan.

Skolverket - Nätverket får eleverna i rörelse