Tillbaka till Inspriationsbanken

Öka din kunskap om övervikt & obesitas

HOBS- Hälsa oberoende av storlek / Malmö kommun

Kort beskrivning

HOBS har tagit fram en kurs om bemötande och en informationsfilm som kan användas som utbildningsmaterial för förskola och grundskola. 20 minuters utbildning till förskola och grundskola: Utbildning består av två delar som tar 15–20 minuter att ta sig igenom.

Första delen består av ett videoklipp på tre minuter och andra delen av ett reflektionsmaterial. Börja med att se klippet och gå sedan vidare till reflektionsmaterialet.

Länk: https://www.hobs.se//zone//utbildning-for-grundskola//inside//228

Informationsfilm: Nolltolerans mot viktstigma: - Filmen ”Nolltolerans mot viktstigma” tar upp fakta kring övervikt och obesitas/fetma där både egna erfarenheter av obesitas/fetma lyfts fram tillsammans med några av det främsta obesitasläkarna i Sverige.

På sidan finner du tips på hur du kan agera mot viktstigma så att vi tillsammans kan skapa en mer inkluderande skolgång. Länk https:https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/858

Bidragets syfte

20 minuters utbildning: Syftet med utbildningen är att uppmärksamma dig på olika situationer som kan uppstå i ditt arbete och underlätta för dig att närma dig ämnet övervikt och obesitas/fetma, vilket många upplever är svårt.

Vi hoppas att materialet ska hjälpa dig att förstå din egen roll i förhållande till barnets välmående samt ge några konkreta tips på hur du kan gå vidare.

Nolltolerans mot viktstigma: Genom ökad kunskap bryter vi fördomarna om övervikt och obesitas/fetma som kan leda till ökad hälsa. Hur du ser på och bemöter andra som lever med övervikt eller obesitas/fetma påverkar människors livskvalité och hälsa. Vi har samlat information så du kan öka din kunskap och förståelse för dig själv eller för människor som lever med övervikt och obesitas/fetma.

 

Kursen om bemötande och informationsfilmen ”Nolltolerans mot viktstigma” är finansierade av projektmedel från Arvsfonden.

Du räknas: metodmaterialet för grundskolan finansieras av projektmedel från Arvsfonden.

 

20-minuters utbildning grundskola
20-minuters utbildning förskola
Nolltolerans mot viktstigma