Tillbaka till Inspriationsbanken

Förskolebrevet - Trygg Förskola

Treskablinoll Sverige / Hallands län

Kort beskrivning

Sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige idag. Lågt räknat är det tre barn i varje klass som blir utsatta för sexuella övergrepp. Färska siffror säger nu att ett av fem barn utsätts i Sverige. 90% av förövarna är en nära anhörig till barnen och tillsammans med förskolor kan vi förebygga problemen genom att lära barn och vuxna integritet. Förskolebrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter. Förskolebrevet är ett initiativ som sprider kunskap, implementerar förebyggande rutiner samt bidrar till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor.

Bidragets syfte

Syftet med Förskolebrevet är att förebygga sexuella övergrepp mot barn i förskoleålder genom att öka kunskapen och medvetenheten om grundläggande integritetsarbete inom förskolan.

Ladda ner

Tre ska bli noll - förskolebrevet_2018.pdf

Förskolebrevet
Anslut din förskola
Prata integritet med små barn
Min kropp är min
Signaler på sexuella övergrepp