Tillbaka till Inspriationsbanken

Barnen får inflytande över boendemiljön i Botkyrka

AB Botkyrkabyggen / Botkyrka kommun

Kort beskrivning

I Botkyrkabyggens bostadsområden i norra Botkyrka har man startat upp tre grupper med barn och unga som tillsammans med Botkyrkabyggen arbetar med bo- och samhällsinflytande. Den första gruppen startades i Fittja 2022 och kallar sig själva Tigrarna vilket står för styrka, vilja och skönhet. Gruppen består av 15 personer i åldrarna 10–15 år. Gruppen har bland annat planerat och genomfört Regnbågsparkens dag (se länk nedan), genomfört trygghets- och lekvandringar vilket lett till att belysningen i området har förbättrats, uteplatser har blivit mysigare och lekplatser har blivit roligare. Tigrarna arbetar även med biologisk mångfald genom årliga planteringsdagar då insektsvänliga växter planteras i Regnbågsparken, en tidigare otrygg parkeringsplats i Fittja.
– Tanken med arbetet med bo- och samhällsinflytande för barn och unga är att de ska få möjlighet att göra sin röst hörda och påverka platsen där de bor och vistas. De ser och hör andra saker än vi vuxna så deras perspektiv är viktigt för oss, säger Alvaro Fuentes, bosocial strateg på Botkyrkabyggen.

Under 2023 startades grupp nummer två som kallar sig Lejonen och finns i Norsborg. Lejonen står för styrka, trygghet och framtidstro och består av 10 personer i åldrarna 12 till 17 år. Den tredje gruppen bildades 2024 i Alby och kallar sig Pumorna. Denna grupp består av 14 personer i åldrarna 13–18 år. Pumorna står för styrka, ledarskap och engagemang. De arrangerade våren 2024 Hälsoloppet tillsammans med idrottsföreningen Konyaspor med ca 250 deltagare i ett soligt och varmt Alby.
– Barnen är vår framtid och det är inte mer än rätt att de får vara med och påverka. Tillsammans blir vi klokare och kan skapa ännu mer trivsamma och trygga områden för barn och vuxna, säger Alvaro Fuentes. Samtliga grupper arbetar utifrån ett årshjul som de själva är med och planerar. Syftet med det är att få struktur, fokus och ökad delaktighet.

FN:s globala mål Agenda 2030 och Barnkonventionen ligger till grund för Botkyrkabyggens arbete med bo- och samhällsinflytande för barn- och unga. Vi vill involvera dem för att de ska känna delaktighet och inkludering. Barn och unga bor och vistas i våra områden, och de är vår framtid. De behöver få en chans att påverka sin livsmiljö och göra sin röst hörd. Genom dem får vi dessutom större möjlighet att nå fram även till de vuxna.

Bidragets syfte

Att ge ett konkret exempel på hur barns perspektiv bidrar till förbättringar i utformning och aktivering av fysiska platser samt inspirera andra till att lyssna till och involvera barn i samhällsutveckling.

För mer information om Botkyrkabyggens grupper för bo- och samhällsinflytande - kontakta charlotte.ekfeldt@botkyrkabyggen.se

Regnbågsparkens dag
Fler barn ska förbättra norra Botkyrka