Pep Dag

Genom att få uppleva, inspireras och inhämta kunskap tror vi att möjligheten och viljan att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv ökar. Därför har vi tagit fram konceptet Pep Dag.

Vi lever i en tid där våra barn sitter ner i snitt 9 timmar om dagen. I en tid där såväl vuxna som barn äter mer och annat än vad våra kroppar behöver. Därför har vi tagit fram konceptet Pep Dag, en dag som ska inspirera barn och unga till att hitta sin form av rörelseglädje och att äta hälsosammare mat.

En Pep Dag går att anordna i både större och mindre skala. Det viktiga är att barns hälsa är i fokus, och att dagen erbjuder barn och unga att prova på fysiska aktiviteter som inte nödvändigtvis är kopplade till idrott. Dagen ska även innehålla kunskapselement som hjälper barn och vuxna att skapa hälsosamma vanor både när det kommer till fysisk aktivitet och mat.

Vill du anordna en Pep Dag? Klicka här!