23 mar 2023

Uppdatering av Pep Skola Certifieringen

Sedan år 2020 kan skolor registrerade på verktyget www.pepskola.se ansöka om en certifiering. Nu uppdaterar vi certifieringsprocessen - här kan du läsa om vad det innebär. 

  • Certifieringsprocessen och granskningen utav de skolor som ansökt om att certifiera sig sker numera fyra gånger per år, i slutet av varje kvartal.
  • Efter att en skola uppnått och skattats högt inom alla sex områden får skolans rektor fylla i en enkät och intyga skolans arbete på skolan kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

En certifiering uppnår man per kalenderår och får sedan möjlighet att förnya sin certifiering årligen via en enkät som skickas ut i december. För att behålla sin certifiering behöver skolan gå in och se över samt uppdatera sina handlingsplaner kontinuerligt.

Klicka här för att ta del av mer information kring Pep Skola-certifieringen.

I maj uppmuntrar vi alla våra skolor att fira sina framsteg med certifiering genom att samla elever och lärare på skolan för en gemensam dag av firande.

Starta er resa mot att bli en certifierad Generation Pep Skola redan idag genom att fylla i era handlingsplaner på er unika länk. Är er skola inte registrerad? Kom igång idag på www.pepskola.se.