02 jun 2022

Studie: Kompisar definierar hur rolig en aktivitet är

Helle M. Alvesson är medicinsk antropolog i global folkhälsa på Karolinska Institutet och har tillsammans med Generation Pep gjort en studie som nu är klar. Vi pratade med Helle redan i februari för att höra närmare om vad vi kan se i studiens resultat.

Berätta Helle, vad är det för studie?

Vi har under 2021 genomfört en kvalitativ studie med unga som heter ”Hinder och möjligheter för rörelse i vardagen för högstadieelever i tre regioner i Sverige”. Genom individuella intervjuer, fokusgruppdiskussioner och en deltagande foto-berättelsemetod har vi undersökt hur unga i nionde klass uppfattar och upplever fysisk aktivitet. Vi har ställt massor med frågor till unga kring deras vardag, vad de gör på dagarna, vilka platser de känner sig hemma på, hur de uppfattar användningen av skärmar relativt att röra sig fysiskt, hur de kan eller inte kan röra sig på skoltid.

Vi har försökt att ställa öppna frågor utan svarsalternativ så att de unga har kunnat berätta fritt om hur de tänker och tycker. För att göra studien intressant för så många som möjligt kunde de välja själva om de ville delta individuellt eller i grupp; om de ville prata eller ta foton och berätta om hinder och möjligheter via bilder. Vi har pratat med fler än 100 ungdomar på de sex skolorna i södra, mellersta och norra Sverige.

Vad har ni sett för resultat?

När unga har pratat med oss har det framkommit tydligt att fysisk aktivitet associeras med träning, tävling och att bli värderad på sin prestation. Det tilltalar några men långt ifrån alla. Vi har förklarat att vi är intresserade att förstå alla typer av rörelse i deras vardag och många har blivit positivt överraskade när vi har bekräftat att all rörelse, inklusive att gå till skolan eller gå runt på eftermiddagarna med kompisar, också räknas.

Vad har era nästa steg varit under våren?

Bland annat att träffa Ungdomsrådet som är vår referens- och expertgrupp av unga. De har hjälpt oss genom hela studien med förslag och kommentarer till studiedesign, hur vi skulle rekrytera unga, frågor som skulle inkluderas, samt tolkning av deltagarnas svar.

Senare under våren besökte vi de skolor som deltog i studien för att berätta om resultaten. Det är en viktig del av forskningen att kunna skapa nya mötesplatser att diskutera vetenskapliga studier och ge feed-back till de skolor som lät oss komma på besök under pandemin. Vi kommer dessutom att förbereda två vetenskapliga manuskript som vi hoppas publicera i internationella tidskrifter.

Vill du läsa mer?

Länk till studien: https://generationpep.se/media/3166/final-hinder-och-mojligheter-for-rorelse-i-vardagen-for-hogstadieelever-i-tre-regioner-i-sverige-22-03-2022.pdf

Pressmeddelande: Ny studie visar att unga upplever många hinder i deras vardag för att komma upp i rekommendationer om 60 min fysisk aktivitet per dag