21 okt 2020

Generation Pep besökte Västra Götaland

På inbjudan av landshövding Anders Danielsson och regiondirektör Ann-Sofi Lodin besökte Generation Pep och verksamhetschef Carolina Klüft i fredags Västra Götaland. Fokus för dagen var att lyfta frågan om barn och ungas fysiska hälsa, och hur samhällets olika aktörer kan samverka för att främja hälsa.

Solbackeskolan i Bergsjön jobbar aktivt med sina elevers hälsa, och skolan var också första stoppet för dagen för Carolina Klüft och Generation Pep. Under besöket genomförde man den dagliga aktiviteten ”The Daily Mile” som innebär att elever och personal springer eller går 15 minuter varje dag. Efter detta kom IFK Göteborg på besök och höll i punkten ”IFK på schemat” som även det är en aktivitet som sker varje vecka där eleverna får spela fotboll.

- Vi har sett att genom att vi arbetar mer systematiskt med daglig rörelse för våra elever så har elevernas välbefinnande ökat. Koncentrationen under klassundervisningen är högre och sammanhållningen på skolan är fantastisk, säger Petra Jerne, rektor Solbackeskolan.

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner som vägledande i arbetet med planeringen, samlades ett 30-tal personer från regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhälle i länsstyrelsens lokaler i Göteborg i fredags eftermiddag. Förutom att lyssna till Generation Pep som berättade om sin verksamhet samt sin årliga rapport Pep-rapporten, som kartlägger barn och ungas hälsa i Sverige på årlig basis, fick deltagarna även delta i rundabordssamtal. Under samtalen diskuterades hinder och utmaningar för barn och ungas hälsa, men stort fokus låg också konkreta förslag på vägen framåt.

- Barn och ungas fysiska hälsa är en viktig och angelägen fråga. Vi ser att stillasittandet ökar och det kan få stora risker för folkhälsan framåt. Vi behöver alla agera och dra vårt strå till stacken för att vända den här utvecklingen. Därför känner jag att det var väldigt angeläget att arrangera den här dagen och föra samman personer från olika delar av samhället som vill jobba mot samma mål, säger Anders Danielsson, landshövding Västra Götaland.

- I Västra Götalandsregionen arbetar vi aktivt med barn och ungas hälsa på flera sätt, vi har ett aktivt arbete på våra familjecentraler med bland annat matkassen som är recept och veckomenyer som underlättar för familjer att laga hälsosam mat, men vi har också en gedigen handlingsplan för mer rörelse. Det känns otroligt viktigt att vi inte stannar upp utan fortsätter vårt arbete och därför är dagar som dessa så givande, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen.

Besöket i Västra Götaland är det femte och sista som Generation Pep gör runt om i landet under hösten 2020.

- Trots den pågående pandemin har vi känt att det är viktigt att vi får komma ut i landet och besöka alla de verksamheter som gör så mycket för att möjliggöra ett mer hälsosamt liv för barn och unga. Vi har fått så otroligt mycket inspiration och gläds verkligen över allt det engagemang vi sett, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

För frågor kontakta Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig på Generation Pep - emma@generationpep.se / 070 649 46 90