14 sep 2020

Generation Pep besökte Gävle och Sandviken

På inbjudan av landshövding Per Bill besökte Generation Pep i fredags Länsstyrelsen Gävleborg. Under dagen deltog även Kronprinsessparet. Fokus för dagen var att lyfta frågan om barn och ungas fysiska hälsa, och hur samhällets olika aktörer kan samverka för att främja hälsa.

En rad rapporter visar att det behövs göras mer för att främja barn och ungas fysiska hälsa. I en nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen, WHO, låg svenska skolelevers fysiska hälsa i botten i jämförelse med en rad andra europeiska och nordamerikanska länder. Även Generation Peps egna rapport, Pep-rapporten 2020, visade att endast 14 procent av barn i Sverige har en hälsosam livsstil.

För att skapa ett stort engagemang kring barn och ungas fysiska hälsa, samla in inspiration från hela Sverige, men också för att sprida kunskap har Generation Pep med verksamhetschef Carolina Klüft i spetsen bestämt sig för att göra en rad besök i landet under hösten. I fredags besökte därför Generation Pep Länsstyrelsen Gävleborg och landshövding Per Bill.

- För att på riktigt kunna komma framåt i frågan om barn och ungas hälsa så vet vi att samverkan mellan olika sektorer är otroligt viktigt. Därför vill vi få möjlighet att möta så många aktörer som möjligt både för att berätta om läget och vår verksamhet, men också höra om det de själva möter i deras egna arbeten, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Med Folkhälsomyndighetens restriktioner som vägledande i arbetet med planeringen, samlades ett 30-tal personer från regionen, kommuner, näringsliv och civilsamhälle på Dospace i Gävle i fredags förmiddag. Förutom att lyssna till Generation Pep som berättade om sin verksamhet samt sin årliga rapport Pep rapporten, som kartlägger barn och ungas hälsa i Sverige på årlig basis, fick deltagarna även delta i rundabordssamtal. Under samtalen diskuterades hinder och utmaningar för barn och ungas hälsa, men stort fokus låg också konkreta förslag på vägen framåt.

- Barn och ungas hälsa är en fråga som ständigt är aktuell och alltid lika viktig. Det har senaste tiden kommit rapporter som visar att utvecklingen tyvärr inte går åt rätt håll, bland annat med anledning av pågående pandemi och de restriktioner som följer med den. Att då få möjlighet att bjuda in en rad nyckelaktörer i länet för att diskutera olika vägar framåt ser jag som både angeläget och avgörande för att vi ska kunna vända den nedåtgående trenden, säger Per Bill landshövding Gävleborg.

På eftermiddagen besökte Kronprinsessparet, Generation Pep och landshövdingen även två verksamheter i Sandviken. Det första besöket skedde på Rapatac, som är ett aktivitetscenter för barn och unga. På Rapatac får barn testa på en stor bredd av aktiviteter, allt ifrån att spela in egna podcasts, spela musik, och hålla på med kemi, till att testa dans och olika idrotter.

Dagen avslutades med ett besök på Fritidsbanken i Sandviken där Carolina Klüft lämnade över ett diplom till Fritidsbanken i Sandviken. Sandviken var den Fritidsbank som lånade ut flest fritidsprylar under sommarens satsning, Fritidsbanken Pep Up, som gjordes tillsammans med Fritidsbanker över hela Sverige och Generation Pep.

Besöket i Gävleborg är det andra besöket av fem som Generation Pep gör runt om i landet under hösten 2020.

- Trots den pågående pandemin har vi känt att det är viktigt att vi får komma ut i landet och besöka alla de verksamheter som gör så mycket för att möjliggöra ett mer hälsosamt liv för barn och unga. Vi hämtar hem otroligt mycket inspiration och gläds verkligen över allt det engagemang vi ser, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Ni kan läsa mer om Raptac här: http://rapatac.se/

Ni kan läsa mer om Fritidsbanken här: https://www.fritidsbanken.se/

För frågor kontakta Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig på Generation Pep - emma@generationpep.se / 070 649 46 90