22 maj 2024

En certifiering väl värd att fira!

Under maj månad varje år uppmanar vi alla nya men även tidigare certifierade skolor att fira. Denna månad lägger vi extra stort fokus på att uppmärksamma våra certifierade skolor och deras firande. De certifierade skolorna har själva valt en passande dag att fira att man jobbar integrerat med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.

De skolor som har certifierat sig för år 2024 har tagit fram tydliga handlingsplaner och på ett systematiskt sätt arbetat med hela skolan inom de sex olika områden som Pep Skola omfattar: Aktiva raster, Fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen, Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen, Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg, Näringsriktig mat i skolan samt Trivsamma skolmåltider. För att bli certifierad krävs det att skolorna skattat sig högt inom alla områden, och att arbetet omfattar hela skolan och inte endast en enskild klass eller åldersgrupp.  

Alla certifierade skolor har fått en flagga att hissa samt ett diplom från Generation Pep, signerat Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft och Prins Daniel. 

Vissa skolor har redan firat och andra skolor planerar för fullt inför sina kommande firardagar. 

Alla certifierade Generation Pep skolor är fantastiska förebilder i sitt arbete, så från Generation Peps sida är det svårt att välja ut några enskilda skolor. Nedan följer dock ett kort urval kring vad som görs denna firardag på några av skolorna: 

 

Väståkraskolan, Trelleborg: Vi kommer fira detta tillsammans på skolan och ska då också tillsammans hissa flaggan. Vi kommer använda oss både av rörelsebingo och tipsrunda samt härligt firande i matsalen med peppmusik. På rasterna kommer det att vara discomusik ute på gården. Malin Engström, Bitr. Rektor åk1-6 samt fritidshem 

 

Innovitaskolan Joriel, Stockholm: Vi kommer att hissa flaggan och ha gemensam promenad hela skolan tillsammans där eleverna tar sig fram i sina gåhjälpmedelsamtidigt som alla viftarglatt med ballonger (vita och blå).Detta avslutas med gemensam smaskig och hälsosam överraskning.Cecilia Hansen, Rektor 

 

Vallatorpskolan, Täby: Trots snöblandat regn och 4 plusgrader kämpade ändå eleverna på under firandet av vår alldeles egnaPEP-dag. Eleverna visade verkligen uthållighet, samarbetsförmåga och nyfikenhet när de gick runt och testade de olika stationerna som åk 8-9 höll i. Jennifer Moudi Granberg, Lärare åk 6 

 

Västerstrandsskolan, Karlstad: Vi kommer köra en firardag när vi bjuder in massa föreningar och kör en skoljogg för hela skolan med olika hinder. Karin Thorell, Rektor F-3     

  

Nya skolor att uppnå en certifiering 

I denna omgång är vi glada att 9 nya skolor har uppnått kriterierna för en certifiering. Stort grattis säger vi till dessa nya förebilder: 

  • Gråboskolan, F-6, Gotland
  • Kevingeskolan, F-6 & Anpassad grundskola 1-9, Danderyd
  • Innovitaskolan Farstaäng, F-5, Stockholm
  • Innovitaskolan Luleå, F-9, Luleå
  • Innovitaskolan Motala, F-9, Motala
  • Innovitaskolan Segeltorp, F-5, Huddinge
  • Väståkraskolan, F-9, Trelleborg
  • Nya Skolan Egna Hem, F-5, Trollhättan
  • Antistilla skolan, F-3, Värmdö

Totalt har vi nu 54 stycken certifierade Generation Pep skolor, Läs mer här, för att ta del av listan över alla Sveriges certifierade Generation Pep Skolor. 

 

Mer om certifieringsprocessen 

Generation Pep delar ut certifiering på årsbasis, per kalenderår, vilket innebär att skolor som tidigare blivit certifierade måste fortsätta visa på sitt goda arbete för att få behålla sin certifiering. En gång på våren och en gång på hösten går Generation Pep igenom inkomna ansökningar och granskar skolans handlingsplaner.

 

Vill er skola också bli en certifierad Generation Pep Skola?

Då börjar resan med att ni registrerar er på www.pepskola.se.

Här finns även mer information om certifieringen och hur den går till:Pep Skolas certifieringsguide. 

Vill er kommun ta ett hälsokliv med hela kommunen och få stöd i införandet av Pep Skola?

I en kortfattad guide hittar ni sju steg som underlättar införandet av verktyget Pep Skola i er verksamhet.Läs mer och ta del av guiden. 

 

Bakgrund till Pep Skola 

2018 lanserade Generation Pep skolsatsningen Pep Skola - det digitala och kostnadsfria verktyget, som stöttar skolor i att jobba med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig och integrerad del av skoldagen. Verktyget har stöd och utgår ifrån läroplanen (Lgr22). Under hösten 2020 öppnades det även upp för skolor att kunna bli certifierade Generation Pep Skolor. På hemsidan publicerar vi ett urval av våra certifierade skolors handlingsplaner, så att fler skolor kan ta del av och få tips och inspiration på konkreta aktiviteter för att öka fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.