12 jan 2022

Årets Peppare finalist 2: Aktivitet Förebygger i Ängelholm

Aktivitet Förebygger är vår nästa finalist till priset Årets Peppare 2022. Aktivitet Förebygger är en del av Ängelholms kommun och arbetar på olika sätt för att främja barns rätt till ett hälsosamt liv. Vi har intervjuat Maja Arvidsson som är grundare till Aktivitet Förebygger.

Berätta kort om vilka ni är.

Aktivitet Förebygger (AF) är en del av Ängelholms kommun som arbetar för alla barns rätt till ett hälsosamt liv. Det övergripande målet är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa. AF är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där vi sätter hälsofrämjande och förebyggande insatser i fokus. Ca 500 elever i samtliga grundskolor har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid, en extra idrott/hälsa timme per vecka. Vi skapar en mer jämlik hälsa genom att hjälpa de barn som annars skulle stå utanför. Alla barn ska ges möjlighet till en meningsfull fritid, därför stöttar vi barn som lever i någon form av utsatthet. Behoven ser olika ut, men det kan till exempel handla om stöd till medlemsavgiften, utrustning och/eller transport till och från träning. AF arbetar även med att skapa fler trygga mötesplatser där spontanidrott kan utövas, som en fritidsgård i idrottshallen.

Hur startades Aktivitet Förebygger?

Jag, Maja, är grundare och drog igång AF på Rebbelberga skola 2009 med mina 65 elever i åk 6. Vid tillfället arbetade jag som ma/idrottslärare. De fick prova på judo, innebandy, bowling, simning och vattenpolo, med åtta veckor i tre föreningar under läsåret. Två elever som växte upp i tuffa miljöer följde jag kvällar och helger till sina aktiviteter. Får alla barn rätt förutsättningar att ingå i en positiv tillhörighet minskar vi risken för utanförskap/ohälsa senare i livet. Att skaffa goda levnadsvanor tidigt är av stor betydelse.

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

Alla AFs verksamheter genomsyras av en gemensam värdegrund då ledarskapet är avgörande för barns mående och utveckling. Ledarna utbildas i metoder, bemötande och förhållningssätt för att skapa ett tillåtande och tryggt inlärningsklimat. Rörelseglädjen och gemenskapen värderas högst.

Vad tror ni behövs för att fler barn och unga ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv?

Hela samhället behöver kraftsamla och hjälpas åt för att vända utvecklingen vad gäller barns hälsa. Först och främst måste beslutsfattarna våga satsa på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi behöver sprida kunskap och öka förståelsen för vikten av fysisk aktivitet. Fler kommuner borde hitta nya effektiva metoder och arbetssätt som faktiskt gör skillnad för barnen. Vårt exempel visar på att det är fullt möjligt och vi hoppas kunna inspirera andra. Nyckeln till att hjälpa fler barn till ett hälsosammare liv är kunskap, närvaro och engagemang. Barn känner när vi bryr oss på riktigt.

Hur känns det att vara finalist i åretspeppare?

Det är såklart en stor ära att vara en av finalisterna, tog emot beskedet med ödmjukhet och tacksamhet. Barns hälsa är en stor och komplex utmaning, men tillsammans kan vi förändra! Tack för initiativet till Generation Pep, ni underlättar och möjliggör för många som kämpar för fler välmående barn.

Läs mer om Aktivitet Förebygger på Ängelholms kommuns hemsida.