Undersökningen, som genomfördes 2014 på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, är ett samarbete mellan myndigheter och forskare i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanlagt har 4949 barn (7-12 år) och 17775 vuxna (18-65 år) i de fem nordiska länderna svarat på frågor om bland annat matvanor och fysisk aktivitet. Undersökningen gjordes även 2011.

Allt fler nordbor äter ohälsosamt och det är nästan lika vanligt att vara överviktig som att vara normalviktig. Barn i Norden äter ofta bättre än de vuxna, men de sociala skillnaderna i barnens matvanor har ökat markant. Bland barn med föräldrar med kort utbildning har andelen som äter ohälsosamt fördubblats sedan 2011, från 12 till 24 procent. Bland barn med föräldrar med hög utbildning är det färre som äter ohälsosamt, från 14 till 10 procent.

Barn i Norden äter i genomsnitt mer fisk, frukt och grönsaker och mindre socker än 2011. I Sverige har andelen barn som äter mycket sockerrika livsmedel ökat sedan 2011, men konsumtionen är fortfarande en av de lägsta i Norden.

Undersökningen visar också att svenska vuxna, tillsammans med finländarna, är mest fysiskt aktiva i Norden och ägnar sig minst åt skärmar som TV och datorer på fritiden. Däremot är andelen inaktiva barn högst i Sverige.

 

Läs och ladda ner hela rapporten på Livsmedelsverkets hemsida.