18 jan 2022

Aktivitet Förebygger, Ängelholms kommun utsedd till Årets Peppare 2022!

Generation Pep och Riksidrottsförbundet står bakom priset Årets Peppare som igår delades ut för tredje gången under Idrottsgalan. Prisutdelare var Carolina Klüft. Vinnaren för år 2022 blev samarbetsprojektet Aktivitet Förebygger inom Ängelholms kommun.

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv i Ängelholms kommun där det förebyggande arbetet sätts i fokus. AF omfattar alla kommunala skolor och 25 föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har föreningsverksamhet på skoltid.

- Vi vet att många barn och unga står långt ifrån föreningslivet. I och med pandemin kan vi också se att den siffran tyvärr riskerar att öka. Samtidigt är det allt för få barn som rör sig i den utsträckning de behöver. Att det då finns samarbetsprojekt som Aktivitet Förebygger som med enkla medel knyter samman en arena där alla barn befinner sig, skolan, med föreningslivet är otroligt viktigt. Genom Aktivitet Förebygger har många barn i Ängelholms kommun som annars inte skulle kommit i kontakt med föreningslivet fått en möjlighet att hitta en aktivitet som innebär att de rör på sig mer men också får ett ytterligare socialt sammanhang. Det borde vara fler kommuner som möjliggöra tillgång till liknande verksamhet, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep och jurymedlem för priset Årets Peppare.

- Att arbeta tillsammans för barnens bästa är ett måste för att verkligen nå alla barn och ge dem förutsättningar och möjligheter att hitta till gemenskapen och tillhörigheten i den lokala idrottsföreningen. Skolan har alltid varit en viktig plats där våra föreningar kan visa sin verksamhet så att fler hittar de idrotter som de tycker om. Aktivitet förebygger är ett lysande exempel på när 1+1 blir 3. Barnen mår bättre, våra föreningar blir starkare och forskningen visar att skolan kommer möta barn som har lättare att lära, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet. 

AF startades 2009 på Rebbelberga skola av Maja Arvidsson, som vid tillfället hade en lärartjänst i matematik och idrott/hälsa. Sedan 2009 har AF vuxit från 65 elever till cirka 450 elever. AF omfattar elever i årskurs 4 och 6 i kommunens skolor.

- Det känns såklart superkul att vi får ta emot det här priset. Det är en stor ära att få en så fin utmärkelse, som kommer hjälpa fler barn till en bättre hälsa. Det viktigaste är att sprida kunskap och arbetssätt, så andra kommuner inspireras till att arbeta för alla barns rätt till ett hälsosamt liv, säger Maja Arvidsson, samordnare för Aktivitet Förebygger i Ängelholms kommun.

Nytt för i år är även att priset som delades ut är en ny design framtaget av konstnären Thomas Karlsson. Mer om priset och konstnärens tankar bakom går att läsa här.

Juryns motivering till varför Aktivitet Förebygger, Ängelholms kommun, fick priset Årets Peppare 2022:

Årets vinnare har tillgängliggjort rörelseglädje och skapat en genomgripande samhällsförändring.

Tack vare samverkan inom olika delar av det lokala samhället skapas en hållbar och långsiktig modell för barn och ungas hälsa, som också kan vara föredöme för andra.

Priset Årets Peppare 2022 tilldelas Ängelholm kommuns samarbetssatsning Aktivitet förebygger.

För fler frågor om Generation Peps arbete, kontakta:

Kommunikationsansvarig Emma Blomdahl Wahlberg på emma@generationpep.se eller 0706494690.

På fotot: Lars-Ola Olsson, huvuduppdragschef för lärande och familj, och Maja Arvidsson, samordnare för Aktivitet Förebygger, i Ängelholms kommun. Foto taget av www.bildbyran.se.