Tillbaka till Inspriationsbanken

Tuns skola satsar på schemalagda rörelsepauser

Tuns skola / Köpings kommun

Kort beskrivning

Vi på Tuns skola gick med i Rörelsesatsning i skolan år 2021. Vi har tillsammans med eleverna röstat fram ett namn för vår rörelsesatsning. Vårt namn blev Minigympa.

Vår minigympa har vi schemalagt under vår skoldag. Vi har mellan 3-5 schemalagda Minigympa per vecka. På ett halvt år så har vi märkt vad en rörelsepaus faktiskt gör. Vi ser att arbetet ger ökad rörelse för eleverna, ökad trivsel både bland elever och personal, lugnare klassrum samt piggare och mer koncentrerade elever.

Bidragets syfte

Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

RF - Rörelsesatsning i skolan