Tillbaka till Inspriationsbanken

Sök Let's Pep-stödet för att skapa en aktiv skolgård

KOMPAN Sverige

Kort beskrivning

Let’s Pep-stödet startades av KOMPAN, som är en del av Generation Peps nätverk. Det har syftet att främja mer rörelse i Sverige genom att möjliggöra byggandet av fler lekplatser, utegym och näridrottsplatser. Det behövs fler platser som motiverar unga till rörelse och dessa behöver finnas där barnen spenderar sin vardag - på skolorna, idrottsplatserna och i bostadsområdena. Alla som delar Let’s Pep-stödets vision och är beslutsfattare i en privat förskola eller skola, förening eller annan organisation är välkomna att ansöka om stödets medel senast den 5:e maj 2024. Kommunala skolor behöver gå via en offentlig upphandlingsprocess som drivs av respektive kommun och kan därför inte ansöka om Let's Pep-stödet. Läs mer om hur du ansöker om Let's Pep-stödet här: https://www.kompan.com/sv/se/lets-pep-stoedet

Rudolf Steinerskolan i Norrköping saknade budgeten att förverkliga sina elevers drömskolgård. Hösten 2023 ansökte de om Let’s Pep-stödet och blev en av många som beviljades medel. Rudolf Steinerskolan såg chansen att förverkliga en skolgård som möjliggjorde massvis med rörelse för deras elever. I sin ansökan beskrev de en önskad lösning med ett utegym för de äldre eleverna, en hinderbana och nya kompisgungor för de yngre samt nya basketkorgar för alla elever. Allt skulle passa in i skolans naturliga miljöer. Skolan beviljades ett stöd på 175 000 kronor från Let's Pep-stödet för sitt projekt som kommer att installeras i maj 2024 (se bilden ovan).

”Vi rekommenderar alla att söka Let’s Pep-stödet, det är inte bara ett ekonomiskt stöd utan supporten du får längs med vägen är av stort värde för att komma i mål och få en struktur kring inköp, planering och etablering. Finns drömmar, vilja och ambition kan Let’s Pep-stödet vara den där lilla extra knuffen för att faktiskt komma till handling”, säger David Bergström, ordförande för Rudolf Steinerskolan styrelse.

Bidragets syfte

Vi rör på oss alldeles för lite i Sverige och stillasittandet bara ökar år efter år. Let's Pep-stödet möjliggör skapandet av fler aktivitetsområden så att fler får möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett inkomst och andra förutsättningar. 

Läs mer och ansök