Tillbaka till Inspriationsbanken

Rasthjältar

Innovitaskolan Norrtälje / Norrtälje kommun

Kort beskrivning

På Innovitaskolan i Norrtälje är fritidsledaren ansvarig för skolans gemensamma rastaktiviteter. Tillsammans med elever som utsetts till skolans “rast-hjältar” ser hen till att det finns sociala aktiviteter som bygger på rörelse och gemenskap.

Exempel på aktiviteter som barnen själva önskat är spökboll, dragkamp och discodans, men även promenader och nya lekar finns bland aktiviteterna.

– Våra regelbundna rastaktiviteter får igång eleverna så att de verkligen rör sig mellan lektionerna. Aktiviteterna bygger samtidigt gemenskap mellan klasserna och minskar risken för konflikter och utanförskap under rasterna. Eleverna får önska aktiviteter som ska passa alla på skolan, säger fritidsledaren.

Att eleverna själva får leda aktiviteterna har blivit en succé bland barnen. Enligt Sara Linder tar de uppgiften på största allvar, att bli utnämnd till rast-hjälte är både ett ansvar och en ära.

– Att vara rast-hjälte är även en övning i ledarskap där eleverna får ta eget ansvar. De växer med uppgiften och känner stolthet av att leda gemensamma aktiviteter. Som tack för deras fina insats går vi och bowlar i slutet av terminen, säger fritidsledaren.

Bidragets syfte

Att öka elevernas rörelse under en skoldag, roligare raster, öva socialt samspel samt ledarskap. Raster är en stor del av en skoldag och om de inte fungerar kan det leda till att man inte kan lära sig lika mycket under lektionerna sedan.

Innovitaskolan Norrtälje