Tillbaka till Inspriationsbanken

Ramkvilla skola är på G – snabba tassar ger studiero

Ramkvilla skola / Vetlanda kommun

Kort beskrivning

Ramkvilla skola är en F–6-skola i Vetlanda kommun med drygt 60 elever. På skolan genomfördes en rörelsemätning med SCRIIN, i ett projekt som fått stöd från Länsförsäkringar Jönköping och Postkodstiftelsen. Alla elever fick bära rörelsemätare. Skolan använde SCRIIN både för att få insikt i skoldagens fysisk aktivitet och för att peppa eleverna att röra sig mer. Rörelseprojektet började med en nulägesmätning på mellanstadiet och eleverna jobbade med boken Hjärnstark junior av Anders Hansen. Projektet och mätarna användes sammanlagt 6 veckor på skolan och alla elever från F-6 fick möjlighet att testa mätarna.

Bidragets syfte

Syftet med projektet var att få insikt i skoldagens fysisk aktivitet och att peppa eleverna att röra sig mer. Lärarna ville även undersöka om de kunde göra några förändringar för att skolmiljön skulle bjuda in till mer rörelse hos eleverna.

I slutet av första mätveckan pratade lärarna med eleverna om hur mycket de trodde att de rört sig och så vävde de in teori från Hjärnstark junior och videomaterial från “Levla hälsan”. Klasserna tittade på statistiken på gruppnivå och analyserade sina idrottslektioner och raster. Den andra veckan pratade lärarna ihop sig om vad de skulle kunna göra för att öka rörelsen under skoldagen. Alla elever var väldigt engagerade.

I årskurs 5-6 började de införa 20-minuters morgonpromenader varje dag innan första lektionen. De la också in extra rörelsepauser under dagen, eftersom det i Hjärnstark junior står att man helst ska ställa sig upp en gång i halvtimmen. På idrottslektionerna skruvades tempot upp. Eleverna tyckte att det var jätteroligt och de peppade varandra. SCRIINs statistikverktyg har gett många insikter, bland annat skillnaden mellan pojkars och flickors rörelse. Det märktes tydligt att de inte når tjejerna på rasterna, tyvärr. Det är där de tappar dem – speciellt de äldre. Statistiken blev en ögonöppnare för Ramkvilla skola. Nu tänker skolan nytt kring rastaktiviteter för att aktivera ALLA elever.

Skolan har tillgång till en pedagoghund på skolan och att gå promenader med den visade sig intressera de äldre tjejerna. Efter den insikten skolan börjat lägga in promenader på rasterna, något de flesta tjejerna vill hänga på. – När vi frågade tjejerna varför de ville följa med på promenader, svarade de att det är skönt att få en stund för sig själv och samtidigt röra sig och få frisk luft. Fotboll och andra springaktiviteter lockar inte alla elever.

När lärarna reflekterade över rörelseveckan berättade eleverna att de känt sig piggare och att de jobbade bättre på lektionerna. Många upplevde också att de fick bättre resultat på ett prov, och det har peppat dem att fortsätta röra sig mer på rasterna. Ansvarig lärare för projektet fick bara positiv respons från sina kollegor, som också upplevt att SCRIIN skapade en gruppkänsla i klassen. De märkte också tydligt att eleverna var piggare på lektionerna och att det var lugnare i klassrummet när det varit mycket rörelse på rasten.

Projektet öppnade även upp för samtal i hemmen och vårdnadshavare har sagt att det varit mycket prat hemma om rörelse, och att barnen har velat gå en extra runda med hunden på kvällen. - Det tyder på att vi har fått igång ett nytt tänk kring rörelse även på fritiden, trots att mätaren bara har burits under skoldagen.

Vi tror att vi med hjälp av SCRIIN har snurrat igång något stort och viktigt, både i skolan och hemma, vilket känns fantastiskt roligt. SCRIIN-projektet fick så fin uppmärksamhet i Vetlanda att Elevhälsan köpte in en klassuppsättning rörelsemätare. Det innebär att alla kommunens skolor får möjlighet att arbeta systematiskt med SCRIIN i framtiden.

Ramkvilla skola är på G – snabba tassar ger studiero