Tillbaka till Inspriationsbanken

Gemensamma rörelsepauser under lektionstid

Kevingeskolan / Danderyds kommun

Kort beskrivning

Varje dag väljer en ansvarig personal ut en skolgemensam rörelsepaus som alla på skolan ska genomföra. Det kan vara en just dance låt, ett "friskispass", rörelsepass från youtube, brainbrakes alt annan rörelseaktivitet. Vi har märkt att det är lättare att motivera alla elever till rörelse om hela skolan genomför aktiviteten. Detta skapar också en stor gemenskap och "vi känsla".

Bidragets syfte

Syftet med den gemensamma rörelsepausen är att motivera alla elever till rörelse och att få med alla eleverna. Syftet med rörelsepauserna är att främja koncentrationen, uppmärksamheten, arbetsglädjen, gemenskapen samt att vi har roligt tillsammans.