Digifritids.se

Tillsammans med Rädda Barnen och med stöd av Radiohjälpen och Skandias stiftelse Idéer för livet tog Generation Pep initiativ till Digifritids - ett digitalt fritids. Här hade barn möjlighet att lära sig olika saker, få en aktiv fritid samt tillgång till stöd av trygga vuxna mellan år 2020-2022.

Initiativet till Digifritids.se kom av att samhället snabbt förändrades och barnens vardag blev annorlunda när Coronaviruset Covid-19 spreds i Sverige år 2020. För att stötta barn som av olika anledningar behövde en trygg och rolig plats att vända sig till under denna period tog Rädda Barnen och Generation Pep initiativ till ett digitalt fritids med stöd av Radiohjälpen och Skandias stiftelse Idéer för livet. Det digitala fritidset gav barn möjlighet att lära sig olika saker, pyssla och vara kreativ, bli inspirerad till en aktiv fritid och få stöd av trygga vuxna.

Digifritids.se vände sig till barn i låg- och mellanstadiet. Här fanns olika rum för barnen att röra sig i, till exempel Skolgården där barn kan få tips på rörelseaktiviteter som man enkelt kan göra hemma, Biblioteket där barn kunde lyssna på ljudböcker, läsa artiklar och se på reportage eller Lekrummet där man kunde hitta spel, pysseltips och se på serier. Det fanns även ett rum kallat Stödis, där barn fick information om sina rättigheter samt möjlighet att prata med någon via Bris chatt.

Målet med Digifritids.se var att hemsidan skulle fungera som ett digitalt fritids för alla barn, men framförallt för de barn som då inte kunde gå på sitt vanliga fritids. För att fylla Digifritids.se med intressanta, roliga, lärorika och säkra saker bidrog offentliga aktörer, organisationer och företag med innehåll som ger barn den trygghet de efterfrågade.

Aktörer Bakom:

Rädda Barnen
Generation Pep
Radiohjälpen
Skandias stiftelse Idéer för livet
M.fl. som bidrog med innehåll och material