Digifritids.se

Tillsammans med Rädda Barnen och med stöd av Radiohjälpen och Skandias stiftelse Idéer för livet har Generation Pep tagit initiativ till ett digitalt fritids, där barn kan lära sig olika saker, få en aktiv fritid och stöd av trygga vuxna.

För att stötta barn som av olika anledningar behöver en trygg och rolig plats att vända sig till har Rädda Barnen och Generation Pep tagit initiativ till ett digitalt fritids med stöd av Radiohjälpen och Skandias stiftelse Idéer för livet. Det digitala fritidset ger barn möjlighet att lära sig olika saker, pyssla och vara kreativ, bli inspirerad till en aktiv fritid och få stöd av trygga vuxna.

Digifritids.se vänder sig till barn i låg- och mellanstadiet. Här finns olika rum för barnen att röra sig i, till exempel Skolgården där barn kan få tips på rörelseaktiviteter som man enkelt kan göra hemma, Biblioteket där barn kan lyssna på ljudböcker, läsa artiklar och se på reportage eller Lekrummet där man kan hitta spel, pysseltips och se på serier. Det finns också ett rum kallat Stödis, där barn kan få information om sina rättigheter samt prata med någon via Bris chatt.

Initiativet till Digifritids.se kom av att samhället snabbt förändrades och barnens vardag blev annorlunda när Coronaviruset Covid-19 spreds i Sverige år 2020. Målet med Digifritids.se är att hemsidan ska fungera som ett digitalt fritids för alla barn, men framförallt för de barn som nu inte kan gå på sitt vanliga fritids. För att fylla Digifritids.se med intressanta, roliga, lärorika och säkra saker har offentliga aktörer, organisationer och företag bidragit med innehåll som ger barn den trygghet de nu efterfrågar.

Läs mer och besök Digifritids.se.

Aktörer Bakom:

Rädda Barnen
Generation Pep
Radiohjälpen
Skandias stiftelse Idéer för livet
M.fl.