Allemansrättens dag 20 sep

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. För att uppmärksamma detta har Generation Pep och Svenskt Friluftsliv med stöd av Revolution Race instiftat Allemansrättens dag den 20 september.

Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen. Med den frihet som allemansrätten innebär kommer också ett ansvar. Ett ansvar att visa hänsyn, till naturen, djuren och till andra människor. Det är viktigt att använda sunt förnuft och anpassa ditt beteende efter platsen, tiden och aktiviteten.

Pep-rapporten från i våras visar att barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa. Alla mår bra av att vistas i naturen, och att röra på sig. Med en återkommande dag i almanackan vill vi därför hylla vår natur, våra friluftsområden och att våra parker är gratis och till för oss alla. Initiativet syftar till att uppnå en ökad kännedom och en ökad förståelse kring Allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Vi vill förmedla olika sätt som vi kan ha nytta och glädje av naturen och allemansrätten. Tillgängligheten till vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker. En öppen och tillgänglig arena för oss alla.

Vilka kan delta i Allemansrättens dag? Alla!

Den breda målgruppen för Allemansrättens dag är föräldrar i hela Sverige, och specifikt de familjer som idag har låg eller ingen kunskap om allemansrättens möjligheter för ett aktivt och hälsosamt liv. ​Samtidigt ser vi framför oss en dag med uppslutning av både företag, organisationer, förskolor, skolor, beslutsfattare, friluftsintresserade personer etc. som vill vara med och fira Allemansrättens dag på sina sätt.

Allemansrättens dag 2022

Den 20 september 2022 infaller den första Allemansrättens dag. Då vill vi fira tillsammans genom att uppmana alla som kan och vill att gå ut i naturen. Vill man dela och sprida sin upplevelse kan man göra det i sociala medier under #allemansrättensdag!

Vill ni sprida information om Allemansrättens dag i era sociala medier? Ta gärna hjälp av våra bilder för sociala medier och FAQ kring Allemansrättens dag som ni hittar här: Google Drive Allemansrättens dag 2022

Aktörer bakom

Svenskt Friluftsliv
Revolution Race
Generation Pep