Allemansrättens dag 20 sep

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. För att uppmärksamma detta har Generation Pep och Svenskt Friluftsliv med stöd av RevolutionRace instiftat Allemansrättens dag den 20 september.

I Sverige har vi något kallat allemansrätten. Det är en rätt som innebär att alla får vistas i vår natur och ta del av dess möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Med en återkommande dag i almanackan vill vi därför hylla allemansrätten och vår unika tillgång till natur, friluftsområden och parker.

Initiativet syftar till att uppnå en ökad kännedom och en ökad förståelse kring allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Med Allemansrättens dag vill vi också förmedla olika sätt som alla kan ha nytta och glädje av allemansrätten och vår natur, samt hur det kan ha positiv inverkan på vårt välmående och vår hälsa.

Och kom ihåg - med den frihet som allemansrätten innebär kommer även ett ansvar att visa hänsyn till naturen, djuren och till andra människor. Det är viktigt att använda sunt förnuft och anpassa ditt beteende efter platsen, tiden och aktiviteten.

Vilka kan delta i Allemansrättens dag? Alla!

Den breda målgruppen för Allemansrättens dag är vårdnadshavare i hela Sverige, och specifikt de familjer som idag har låg eller ingen kunskap om allemansrättens möjligheter för ett aktivt och hälsosamt liv. Samtidigt ser vi framför oss en dag med uppslutning av både företag, organisationer, förskolor, skolor, beslutsfattare, friluftsintresserade personer etc. som vill vara med och fira Allemansrättens dag på sina sätt.

Allemansrättens dag 2023

I år firade vi den andra Allemansrättens dag med en vandring i Uppsala tillsammans med Kronprinsessparet, Svenskt Friluftsliv och några av deras medlemsorganisationer, Friluftsfrämjandet, representanter från Uppsala kommun samt elever från årskurs 6 från skolor i Uppsala kommun. Temat i år handlade om att visa upp det tätortsnära friluftslivet och att det inte är långt eller svårt att hitta ut i naturen.

Allemansrättens dag 2022

År 2022 firade vi den allra första Allemansrättens dag med en vandring i Stockholms grönområden tillsammans med DD.KK.HH. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, Svenskt Friluftsliv och några av dess medlemsorganisationer, representanter från RevolutionRace samt elever från Rinkebyskolan och Igelbäckens Förskola.

Under dagen vandrade Kronprinsessparet från Akalla centrum till Eggeby gård i Stockholm, där barn och vuxna under vandringen fick lära sig mer om allemansrätten och om hur alla kan vårda och värna vår natur. Alla fick ta del av Allemansrättsskolan, ett material från STF (Svenska Turistföreningen) samt en tipspromenad kring allemansrätten, och vandringen avslutades vid Eggeby gård där Eggebygårds Naturskola höll en lektion kring eldning i naturen.

Aktörer bakom

Svenskt Friluftsliv
RevolutionRace
Generation Pep