Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

I samarbete med Generation Pep och Marie Löf, senior forskare i nutrition och biovetenskap vid Karolinska Institutet, startar Capio nu ett förebyggande program på barnavårdscentraler i syfte att minska andelen barn som drabbas av ohälsa, till exempel övervikt. Projektet ökar kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och erbjuder konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. Läs mer om satsningen här.

Läs mer om Capio.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost