Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen

Bonnier Carlsen är Sveriges ledande barnboksförlag. Deras mål är att ge ut en bok för varje barn, oavsett ålder, ursprung, intressen, behov och förmågor. Bonnier Carlsen vill sprida berättelser som berör, upplyser, underhåller och utvecklar. Utgångspunkten är alla barns lika värde.

Tillsammans med Generation Pep har Bonnier Carlsen lanserat en barnbok som idag delas ut till 85000 barn vid femårs-kontrollen på barnavårdscentraler i alla landsting i Sverige. Boken heter Saga Sagor – Fiffiga kroppen och finurliga knoppen och är skriven av Josefine Sundström och illusterad av Emma Göthner.

Läs mer om Bonnier Carlsen.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost