Pep-skjuts

Bara 2 av 10 barn och unga rör sig i den utsträckning de behöver, en grundförutsättning för att må bra. Forskare världen över är överens om att ett effektivt och relativt enkelt sätt att öka mängden vardagsrörelse är att fler tar sig aktivt till och från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter. Helt enkelt att cykla och gå mer i vardagen.

För att uppmuntra fler till den aktiva transporten vill Generation Pep uppmana och uppmuntra fler att istället för att skjutsa våra barn med bil, nu Pep-skjutsa dem genom att cykla/gå tillsammans till förskola, skola och aktiviteter. Genom att gå och cykla mer tillsammans kan vi alla göra en hjälteinsats för våra barn. Därför vill vi att fler vuxna slutar skjutsa och istället börjar att Pep-skjutsa, alltså cykla och gå tillsammans med sina barn.

Häng med på Pep-skjutsveckorna och bli en Pep-hjälte

Under två veckor vår och höst så gör vi en extra satsning för att inspirera till mer aktiv transport. Detta kallar vi för Pep-skjutsveckor. Under dessa veckor uppmanar vi skolor, förskolor, föräldrar, föreningar och företag att särskilt lyfta vikten av den aktiva transporten till och från skola, aktiviteter och arbete. 

Vi på Generation Pep menar på att alla vuxna kan vara en Pep-hjälte för barnen, genom att göra eller bidra till insatser som stärker barn och ungas rätt till god hälsa. Så genom att Pep-skjutsa eller uppmuntra till det så gör du en hjälteinsats för barnens hälsa, och kan därmed bära titeln Pep-hjälte med stolthet. 

Vårens Pep-skjutsveckor!

Under vecka 19 och 20 vill vi att fler blir Pep-hjältar för våra barns hälsa, genom att uppmuntra till att (eller tillsammans) ta cykeln eller promenera till skola, förskola, arbete och fritidsaktiviteter.  

För dig inom skolan 

Jobbar du inom skola/förskola så kan du ta hjälp av våra verktyg kring hur du kan uppmuntra vårdnadshavare och barn till att Pep-skjutsa, samt förslag på hur ni kan jobba med aktiv transport i klassrummet. Läs mer här!

För dig som vårdnadshavare 

För dig som vårdnadshavare förstår vi att de kan vara svårt att kanske få till Pep-skjuts varje dag, men att få till det åtminstone någon dag i veckan kan göra en stor skillnad i längden för ditt barns hälsa. Genom att skapa goda vanor tidig är viktigt för barnens hälsa, så fortsätt vara den Pep-hjälte som ditt barn behöver. Mer information kring tips hittar du här!

För mer inspiration under pep-skjutsveckorna, följ oss på Instagram och dela med dig av dina Pep-skjutsveckor du också.