Pep Forum 2023

15 November

Digitalt eller Aula Medica, Solna

Onsdag 12:30 - 16:00

Kommer närvara vid eventet

Varmt välkomna till den sjunde upplagan av Pep Forum eftermiddagen den 15 november!

Pep Forum 2023 kommer ta avstamp i Sveriges arbete med barnkonventionen och FN:s barnrättskommittés återkoppling till Sveriges arbete med barnkonventionen, samt hur vi inom olika sektorer kan ta mer ansvar.

Talar gör bland annat socialminister Jakob Forssmed, skolminister Lotta Edholm, riksidrottsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson och Unicefs generalsekreterare Pernilla Baralt tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Åsa Regnér.

Mer information om dagen, programmet samt exakta tider finner du på anmälningssidan. Evenemanget sker som tidigare i hybridform med möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Evenemanget sker i närvaro av DD.KK.HH. Kronprinsessparet.

För mer information och anmälan, klicka här.