Pep Forum 2023

15 November

Digitalt eller Aula Medica, Solna

Onsdag 12:30 - 16:00

Kommer närvara vid eventet

Varmt välkomna till den sjunde upplagan av Pep Forum eftermiddagen den 15 november!

Pep Forum 2023 kommer ta avstamp i Sveriges arbete med barnkonventionen och FN:s barnrättskommittés återkoppling till Sveriges arbete med barnkonventionen, samt hur vi inom olika sektorer kan ta mer ansvar.

Talar gör bland annat socialminister Jakob Forssmed, skolminister Lotta Edholm, Riksidrottsförbundets vice ordförande Toralf Nilsson och Unicef SVERIGEs generalsekreterare Pernilla Baralt tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Åsa Regnér.

Mer information om dagen, programmet samt exakta tider finner du på anmälningssidan. Evenemanget sker som tidigare i hybridform med möjlighet att delta fysiskt eller digitalt.

Evenemanget sker i närvaro av DD.KK.HH. Kronprinsessparet.

Anmälan för att delta fysiskt stängde den 8 november. Anmälan för att delta digitalt stänger den 14 november.

Observera att väskförbud råder.

För mer information och anmälan, klicka här.