Pep Forum

Pep Forum anordnas en gång om året i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv. 

Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra och det är hög tid att göra mer åt saken än att bara konstatera att det är illavarslande. För att vända den nedåtgående trenden behöver vi samla och ena krafter från hela samhället. Vi är övertygade om att det går att göra skillnad tillsammans.

Därför anordnar vi Pep Forum en gång varje år i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan hjälpa oss förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv. 

Pep Forum 2019 - Ledarskap för alla barns hälsa

Årets Pep Forum bjuder på inspirerande exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer, där den gemensamma nämnaren är att de alla visat på stort ledarskap i en av vår tids stora samhällsutmaningar. Bland annat får ni ta del av framgångsfaktorerna bakom Amsterdam Healthy Weight Programme, Barnombudsmannens tankar om att barnkonventionen blir lag 2020 samt höra Synsams VD Håkan Lundstedt berätta mer om det samarbete Generation Pep har tillsammans med företaget. Utöver detta får ni ta del av intervjuer och panelsamtal med flera spännande individer och organisationer kring hur och varför de tagit på sig ledartröjan för barn och ungas hälsa. Förmiddagen avslutas med en engagerande föreläsning om ledarskap av Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson.

Pep Forum 2019 kommer att modereras av Carolina Klüft och Dona Hariri. 

Anmälan

Anmälan stängdes den 10 november 2019.

Nytt för i år

Pep Forum växer och bjuder på en heldag av inspiration!

Vi har lyssnat till tidigare års deltagare och anordnar därför Pep Forum 2019 som en heldag där eftermiddagen vigs åt fördjupande Pep Talks, möjlighet till nätverkande och utställare med konkreta bidrag kring hur de bidragit till att arbeta mot Generation Peps vision: att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Pep Forum - Skola

För er som arbetar inom utbildningsväsendet kommer vi erbjuda en eftermiddag full av inspiration och konkreta exempel på hur skolor har arbetat med att inkludera fysisk aktivitet och hälsosamma måltider i sin verksamhet. Eftermiddagen kommer att inledas av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Pep Forum 2018

Den 24 oktober 2018 anordnades Pep Forum 2018 i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som vi tror kan bidra till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa bland barn och unga. Årets tema var ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna.

Pep Forum 2017

Den 20 oktober 2017 anordnades Pep Forum på Karolinska Institutet i Solna. Bland talarna fanns H.K.H. Kronprinsessan, Christina Stenbeck, Anders Hansen, Carl Johan Sundberg och H.K.H. Prins Daniel. Under Pep Forum hölls en Paneldiskussion med deltagarna Per Strömberg, Ica, Hélène Barnekow, Telia, Håkan Svedman, Ikea, Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland.