Pep Forum

Pep Forum anordnas en gång om året i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra och det är hög tid att göra mer åt saken än att bara konstatera att det är illavarslande. För att vända den nedåtgående trenden behöver vi samla och ena krafter från hela samhället. Vi är övertygade om att det går att göra skillnad tillsammans.

Därför anordnar vi Pep Forum en gång varje år i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan hjälpa oss förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv. 

Pep Forum 2023

Pep Forum 2023 skedde den 15 november och i år tog evenemanget avstamp i Sveriges arbete med barnkonventionen och FN:s barnrättskommittés granskning av Sveriges arbete med barnkonventionen, samt hur vi inom olika sektorer kan ta mer ansvar.

Se Pep Forum på Youtube

Pep Forum 2022

Pep Forum 2022 anordnades den 16 november. Detta år tog temat avstamp i Pep-rapporten 2022, där det framgår det att psykisk ohälsa verkar vara vanligare för barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status, som rör på sig mindre, har mer skärmtid och som i lägre utsträckning äter enligt kostråden.

Pep Forum 2021

Den femte upplagan av Pep Forum skedde den 10 november 2021 med ett tydligt fokus på att Sverige ska må bättre. Vi ställde oss frågan "Hur gör vi det?", "Vad kan vi lära oss från de senaste årens pandemi?" och sist men inte minst "Var ligger ansvaret framåt?".

Pep Forum 2020

Pep Forum 2020 anordnades den 12 november och skedde för första gången den här gången helt digitalt. Temat för Pep Forum 2021 var jämlik hälsa och  bjöd på konkreta nationella och internationella metoder på personliga, organisatoriska och samhälleliga plan.

Pep Forum 2019

Den 22 november arrangerades Pep Forum 2019. Dagen bjöd på inspirerande exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer, där den gemensamma nämnaren är att de alla visat på stort ledarskap i en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Pep Forum 2018

Den 24 oktober 2018 anordnades Pep Forum 2018 i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som vi tror kan bidra till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa bland barn och unga. Årets tema var ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna.

Pep Forum 2017

Den 20 oktober 2017 anordnades Pep Forum på Karolinska Institutet i Solna. Bland talarna fanns H.K.H. Kronprinsessan, Christina Stenbeck, Anders Hansen, Carl Johan Sundberg och H.K.H. Prins Daniel. Under Pep Forum hölls en Paneldiskussion med deltagarna Per Strömberg, Ica, Hélène Barnekow, Telia, Håkan Svedman, Ikea, Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland.