Pep Forum

Pep Forum anordnas en gång om året i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra och det är hög tid att göra mer åt saken än att bara konstatera att det är illavarslande. För att vända den nedåtgående trenden behöver vi samla och ena krafter från hela samhället. Vi är övertygade om att det går att göra skillnad tillsammans.

Därför anordnar vi Pep Forum en gång varje år i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan hjälpa oss förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv. 

Pep Forum 2021

Välkomna till femte upplagan av Pep Forum kl. 13:00-16:00 den 10 november 2021. Årets Pep Forum kommer att ha ett tydligt fokus på att Sverige ska må bättre. Men hur gör vi det? Och vad kan vi lära oss från de senaste årens pandemi? Och var ligger ansvaret framåt?

Som alltid kommer programmet att vara fyllt av en rad olika talare som bidrar med sin kompetens inom en rad olika områden. Detta är några av de delar som du som deltagare av årets Pep Forum kommer få ta del av.

  • Generation Peps verksamhetschef, Carolina Klüft, och BRIS Generalsekreterare, Magnus Jägerskog, kommer att blicka bakåt och gå igenom respektive organisations senaste rapporter om barn och ungas hälsa.
  • Fritidsbanken och Friluftsfrämjandet kommer presentera sina satsningar under en pågående pandemi – vad har varit framgångsfaktorerna, vad kan vi lära oss från de respektive satsningarna och vad behöver vi göra framåt för att Sverige ska må bättre.
  • Samtidigt som samhället måste skapa förutsättningar för att bygga nya goda vanor och för att Sverige ska må bättre finns det en hel del som var och en av oss kan påverka själva när det gäller vår hälsa. Hälsoprofilen och författaren Stephan Wilson samt läkaren, epidemiologen och författaren Anders Wallensten ger konkreta råd om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet – vikten av en inre personlig motivation och hur hälsa är en helhet.
  • Ulrika Hjalmarsson Neideman modererar ett panelsamtal med några av landets främsta beslutsfattare och röster inom frågan. Hör bland annat Kultur och Demokratiministern med ansvar för idrottsfrågor Amanda Lind, Riksidrottsförbundets Intressepolitiska chef Tina Sahlén, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för Idrottsforskning Johan Norberg samt den nationella samordnaren för främjande av ökad fysisk aktivitet Per Nilsson diskutera framtidens ansvar för att Sverige ska må bättre.

Årets Pep Forum sker i en hybridform där det finns möjlighet att delta digitalt eller fysiskt. Preliminärt finns det 500 platser för fysiskt deltagande, med reservation för att antalet platser för fysiskt deltagande kan ändras vid eventuella förändringar i restriktionerna. 

Delta digitalt

För att delta digitalt anmäler du dig via följande länk: https://live.twebcast.com/participant/Pep_Forum_2021

Delta fysiskt

För att delta fysiskt anmäler du dig via följande länk: https://ui.ungpd.com/Events/271ef17a-409c-4c42-b402-450b9f2d456a

Pep Forum 2020

Pep Forum 202 anordnades den 12 november och skedde för första gången den här gången helt digitalt. Temat för Pep Forum 2021 var jämlik hälsa och  bjöd på konkreta nationella och internationella metoder på personliga, organisatoriska och samhälleliga plan.

Pep Forum 2019

Den 22 november arrangerades Pep Forum 2019. Dagen bjöd på inspirerande exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer, där den gemensamma nämnaren är att de alla visat på stort ledarskap i en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Pep Forum 2018

Den 24 oktober 2018 anordnades Pep Forum 2018 i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som vi tror kan bidra till att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa bland barn och unga. Årets tema var ojämlikheten i barn och ungas hälsa; orsaker, konsekvenser för samhället och hur man kan ta sig an utmaningarna.

Pep Forum 2017

Den 20 oktober 2017 anordnades Pep Forum på Karolinska Institutet i Solna. Bland talarna fanns H.K.H. Kronprinsessan, Christina Stenbeck, Anders Hansen, Carl Johan Sundberg och H.K.H. Prins Daniel. Under Pep Forum hölls en Paneldiskussion med deltagarna Per Strömberg, Ica, Hélène Barnekow, Telia, Håkan Svedman, Ikea, Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, och Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland.