06 sep 2021

Vi vill att Sverige ska må bättre

Generation Pep har i över fem år arbetat för att öka medvetenheten, sprida kunskap och skapa engagemang för frågan kring barn och ungas fysiska hälsa. Vi har under de här fem åren märkt att intresset för frågan är hög, men vi behöver bli än fler som engagerar sig för att skapa förändring så att vi får ett samhälle där alla barn och unga har möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Utvecklingen går nämligen åt fel håll.

Både vuxna och barn sitter stilla alldeles för mycket, och äter också för lite av det vår kropp verkligen behöver för att må bra. Bland annat så uppger endast 5 av 10 barn att de äter grönsaker varje dag och endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag.

Våra levnadsvanor har lett till att vi idag mår sämre och allt fler riskerar att bli svårt sjuka. Vi vill att Sverige ska må bättre, därför har vi bestämt oss att vända den här utvecklingen.

Vi måste med gemensamma krafter verka för att förändra det samhälle som nu börjar växa fram. För bara genom att hela samhället jobbar mot samma mål kan vi lyckas.

Vi har samlat en rad tips på hur olika aktörer kan jobba för att främja barn och ungas hälsa här på vår hemsida. Du hittar även mer fakta och råd kring frågan så att du också kan bli en kunskapsspridare kring ämnet.

Tillsammans kan vi få Sverige att må bättre!