01 sep 2017

Pep Forum den 20 oktober 2017

Alla barn och unga har rätt till en hälsosam livsstil

Sveriges fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket. Larmrapporterna om våra barns ohälsa avlöser varandra och det är hög tid att göra mer åt saken än att bara konstatera att det är illavarslande. För att vända den nedåtgående trenden behöver vi samla och ena krafter från hela samhället. Vi är övertygade om att det går att göra skillnad tillsammans.

Den 20 oktober 2017 anordnas Pep Forum på Karolinska Institutet i Solna i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan hjälpa oss förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Program (med reservation för ändringar):

09.30-12.00 inbjudna talare och panelsamtal i närvaro av Kronprinsessparet.

Carolina Klüft och Leo Razzak
- Introduktion

H.K.H. Kronprinsessan
- Alla barn och unga har rätt till en hälsosam livsstil

Annika Strandhäll
- Varför är det viktigt för Sveriges välfärd att värna om barn och ungas hälsa? Vad krävs för att rusta nästa generations medborgare från politiker, näringsliv, civilsamhället, vuxna i allmänhet. Hur kan vi samverka?

Ole Petter Ottersen
- KI:s engagemang i Generation Pep

Carl Johan Sundberg
- Betydelsen av fysisk aktivitet för ungas hälsa. Fokus på effekter på kroppen på kort och lång sikt.

Paus

 Anders Hansen 
- Betydelsen av fysisk aktivitet för ungas kognition och psykiska mående. Fokus på effekter på knoppen på kort och lång sikt.

Per Strömberg, Ica, Hélène Barnekow, Telia, Håkan Svedman, Ikea, Lars Lundström, Friluftsfrämjandet, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götaland
- Paneldiskussion: Hur kan olika delar av samhället bidra till att skapa förutsättningar för barn och unga att leva ett hälsosamt liv?

Cristina Stenbeck
- Om engagemanget i Generation Pep

H.K.H. Prins Daniel
- Tankarna bakom Generation Pep och vikten av arbetet för barn och ungas hälsa

Avslutning