21 okt 2022

Ny spännande tilläggsstudie i årets Pep-rapport

Just nu pågår datainsamlingen till kommande Pep-rapport och i årets undersökning kompletteras enkäten med en tilläggsstudie där rörelsemätare används för att ge mer utförlig information om barn och ungdomars rörelsemönster.

Vi på Generation Pep arbetar för att alla barn och unga ska ha viljan och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag vet vi att många barn i Sverige rör på sig för lite och äter för lite av det som kroppen behöver för att må bra. För att vi ska kunna få än bättre kunskap och insikt om hur barn i Sverige mår och underlag för att förbättra förutsättningarna för barn och unga, så har vi tagit initiativ till Pep-rapporten, en vetenskaplig undersökning om barn och ungas hälsovanor i Sverige.

Undersökningen genomförs årligen och varje år väljs tusentals barn ut slumpmässigt för att delta i denna nationella enkätundersökning om fysisk aktivitet och matvanor hos barn i åldern 4 till 17 år. I årets undersökning har enkäten kompletterats med en tilläggsstudie där rörelsemätare kommer användas för att vi ska kunna få en mer utförlig bild om barn och ungdomars fysiska aktivitet. Vi kommer även kunna få insikt om hur rörelsemönster (sömn, fysisk aktivitet, stillasittande) varierar hos barn och ungdomar i t.ex. olika åldrar.

Vill du ta del av tidigare års resultat hittar du dem här.

Är du en av de 700 som har anmält dig till studien och har frågor eller funderingar? Hör då av dig till info@generationpep.se.