04 mar 2024

Förskolan Guldregnet sätter barnens hälsa i fokus

Generation Pep har ett kostnadsfritt verktyg för förskolor, Pep förskola, här kan du läsa mer om hur förskolan Guldregnet i Katrineholm arbetar med verktyget och vad det betyder för deras verksamhet. 

Berätta lite kort om er förskola?

Vi är en kommunal Reggio Emilia-inspirerad förskola som ligger i Katrineholm. Förskolan består i dagsläget utav sex avdelningar, med åldersindelade grupper. Förskolan har sex gårdar med möjlighet till rörelse och kreativt tänk. En av gårdarna ligger i skogsmiljö. Vi ligger även granne med ett skogsområde och ett kolonilottsområde med promenadstråk i naturmiljö.

Hur har Pep Förskola hjälpt er i ert arbete?

Rörelse och hälsa är något som tydligt står att vi ska jobba med i förskolans läroplan och har alltid varit en naturlig del i utbildningen på förskolan. Generation Pep har gjort att vi fått upp ögonen mer för hur viktigt arbetet med barns fysiska och psykiska hälsa är. De lyfter även kopplingar till senaste forskningen om barns hälsa, det har varit viktigt för oss att stödja oss emot när det handlar om syfte och varför vi ska arbeta med hälsa i förskolan, utöver läroplanen. Vi har nu under hösten kopplat in Generation Pep som en av åtgärderna i vårt trygghetsarbete. Vi tänker att barn som har en god fysisk och psykisk hälsa mår bra och blir ännu mer positiva, vilket blir en viktig pusselbit i trygghetsarbetet.

Vilka delar av plattformen har ni använt er av i verksamheten?

Vi har hämtat inspiration och information om olika grönsaker. Samt information om hälsosamma måltider. Vi har även spridit information vidare till vårdnadshavare kring hälsa och skrivit ut planscher för att sätta upp i hallen.

Varför tycker ni att det är viktigt att jobba med rörelse inom förskolan?

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till bästa möjliga hälsa, och Pep rapporten visar att endast 3 % av barn och ungdomar lever enligt rekommendationerna. Flertalet barn spenderar många timmar av en dag på förskolan. Vi har då en stor möjlighet att lägga en god grund för hälsosamma vanor tidigt i livet. Barnen är vår framtid, vi vill finnas där och stötta och utmana dem på alla plan.

I förskolan har vi även möjlighet att jobba med hälsan på både grupp och individnivå. Hos oss jobbar alla avdelningar på olika sätt med rörelse. Allt handlar om utifrån vilket behov gruppen har och vilka utmaningar de behöver. På individnivå kan det exempelvis handla om att någon behöver mer stöttning för att ex komma igenom hinderbanan. Eller att ett barn som har mer spring i kroppen behöver ut och springa tre varv runt sandlådan för att få utlopp för energi för att sedan kunna koncentrera sig. På gruppnivå kan det handla om att avdelningen valt att ha en rörelsemiljö inomhus för att gruppen har det behovet eller att man valt att köra specifika rörelseutmaningar utifrån barngruppens behov och intressen.

När vi jobbar med rörelse utifrån barnens intressen tänker vi att det blir mera lustfyllt för barnen. En avdelning jobbar med rymden. De har skapat en ”Hopp- och spring”- raket. Medans en annans avdelning har haft mer fokus på rörelsebanor.

En annan fördel med rörelsearbetet i förskolan är att vi även har möjlighet att upplysa vårdnadshavare kring detta viktiga arbete, genom att berätta om det muntligt, skriftligt och genom att visa dokumentationer.

Har ni tips på aktiviteter man kan göra på förskolan för att få upp pulsen?

 • Lustfyllda promenader och rörelseaktiviteter utanför förskole området: parker, skogen eller i stadsmiljö.
 • Bygga egna hinderbanor av plankor, sågade stockar, rep, pinnar, rockringar mm
 • Springbanor, tidtagarur är spännande att använda.
 • Rörelsemiljö inomhus
 • Leka i skogen
 • ”Springa springa” låten för de yngsta barnen.
 • Rörelselåtar

Nyfikna barn som utforskar olika grönsaker

Har ni tips på hur man inspirerar barn till hälsosamma matvanor?

Vi jobbar med månandens frukter/grönsaker, för att barnen tidigt ska få skapa relation till t.ex. broccolin, moroten eller palsternackan. Vi strukturerar upp det utefter färg varje månad. I september jobbade vi med grönt - ärtor, broccoli och gurka.

Vi försöker arbeta med de olika grönsakerna/frukterna på ett lustfyllt och utforskande sätt. Vi vill att barnen ska få lära känna, bli trygga och skapa relation med frukten/grönsaken. När vi är trygga med maten kan det bli ett steg närmare att vilja smaka på den. Kanske kan det kännas obehagligt för något barn att stoppa en främmande rödkålsbit i munnen? Men får barnet närma sig rödkålen med sinnena och på ett lekfullt sätt är chanserna större att det vill smaka på rödkålen så småningom.

Ett annat tips är att odla tillsammans med barnen för att sedan skörda. Det gör också att barnen skapar relation till grönsakerna på ett spännande och lustfyllt sätt.

Intressant att tänka på när det handlar om barn och livsmedel:

 • Alla barn har rätt till sin egen smak
 • Alla barn har rätt att låta bli att prova.
 • Att tvinga någon att smaka på maten mot dens vilja kan faktiskt innebära att den känner motstånd mot det livsmedlet eller den maträtten resten av livet.
 • Vuxna bestämmer vad som ska serveras, barn vad som ska ätas.

Har du några tips till andra förskolor som vill komma igång med arbetet?

 • Ta inspiration från Generation Peps hemsida.
 • Ta stöd av dietist på kommunen. Vi har fått fantastisk inspiration av Maria och Frida som är dietister på Katrineholms kommun.
 • Utgå ifrån det ni redan gör, se inte Generation Pep som något extra som ska göras. Väv in det i arbetet. Förskolor jobbar redan med hälsa, Generation Pep kan ge mycket bra inspiration i det hälsofrämjande arbetet på förskolan.
 • Ha rörelse i fokus vid firande och tillställningar. Vi hade OS-tema när förskolan fyllde 10 år. Barnen gick runt på olika stationer. Höjdhopp, längdhopp, kast med påse och springlopp. Likaså när Förskolans dag firas, fira med glädjefylld rörelse.


  Vill er förskola komma igång med Pep Förskola?
  Läs mer här!