12 nov 2018

Generation Pep och White Guide Junior inleder samarbete kring hälsosam mat och fysisk aktivitet för skolbarn

I nytt samarbete skapas en ny kategori inom ramen för White Guide Junior, en organisation som årligen testar den offentliga gastronomin med hjälp av jury. Namnet för den nya kategorin blir ”Årets Pep Skola” och i den kommer skolor som både arbetar aktivt med fysisk aktivitet och serverar goda, näringsriktiga måltider att premieras. Sista nomineringsdag för nya kategorin Årets Pep Skola är den 30 november 2018.

White Guide Junior inleder nytt samarbete med Generation Pep, och konkret innebär samarbetet att en ny kategori skapas inom ramen för White Guide Junior. Namnet på den nya kategorin blir ”Årets Pep Skola” och i den kommer skolor som både arbetar aktivt med fysisk aktivitet och serverar goda, näringsriktiga måltider att premieras. För att vara med och tävla i den nya kategorin och få ett oanmält besök av juryn för White Guide Junior – krävs att skolan är registrerad i Generation Peps digitala och kostnadsfria stöd Pep Skola (se Pepskola.se) samt att skolan fyllt i Pep Skola-enkäten. Nästa prisutdelning i White Guide Junior äger rum 17 september 2019 i Malmö, testerna av ca 300 skolor påbörjas däremot redan nu.

”Vi arbetar mot ett gemensamt mål; att barn och ungdomar ska äta gott och näringsriktigt – och att de ska röra på sig så mycket som möjligt. Därför var det naturligt för oss att kroka arm med Generation Pep och försöka bidra till att kännedomen om fysisk aktivitet i skolan ökar”, säger Pär Bergkvist initiativtagare White Guide Junior.

”Genom vårt verktyg Pep Skola vill vi ge alla skolor stöd i att arbeta mer med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och med samarbetet med White Guide Junior ser vi en fantastisk möjlighet att premiera skolor som kommit långt i sitt arbete och lyfta dem som inspirerande goda exempel för andra”, säger Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef för Generation Pep.

Nomineringen för den nya kategorin Årets Pep Skola stänger den 29/11 2019.

 

Läs mer om Årets Pep Skola