11 jan 2022

Årets Peppare finalist 1: E-sporthallen i Uddevalla

Den första finalisten vi får lära känna lite bättre är E-sporthallen i Uddevalla och dess grundare Karl Sergel. Karl berättar i intervjun mer om hur E-sport och rörelse faktiskt har ett tydligt samband.

Berätta kort om vilka ni är.

Esportshall använder sig av digitala verktyg för att aktivera och engagera barn och unga med ett fokus på fysisk aktivitet och hälsosam kost. Tillsammans med kommuner, näring- och föreningsliv bygger vi fysiska mötesplats för en digital sport. I anläggningarna förvaltar vi engagemanget och passionen som hundratusentals svenskar har kring gaming och e-sport. Med våra medlemmar så bygger vi infrastrukturen där människor blir en del av e-sportens gemenskap och rörelse är lika självklart som i traditionella sporter.

Hur arbetar er verksamhet med att få barn och unga i rörelse?

Genom att våga tänka nytt och framförallt lyssna på våra medlemmar och utifrån deras intresse bygga nya metoder och våga försöka. Med denna generation behöver vi släppa sargen och prioritera glädjen med rörelsen före något annat. Det ska vara kul att röra på sig! Vi kan inte efterfråga barn och ungas engagemang och passion samtidigt bortse från hur centralt deras passion för gaming är – låt det vara en motor för mer än bara spelandet, på samma sätt som alla andra sporter.

Kollage av aktiviteter i E-sporthallen i Uddevalla.

Vad tror ni behövs för att fler barn och unga ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv?

Lyssna på ungdomarna. Det är inte raketforskning, alla barn vill i grunden röra på sig – men hur dem rör på sig och i vilket sammanhang måste tillåtas utvecklas och föräldrar, föreningar och kommuner måste möta upp på deras villkor i stället för att projicera gamla modeller på dagens unga.
Att stillasittande och ohälsosam kost har blivit synonymt med gaming är för att vuxenvärlden inte engagerat sig – vår verksamhet är första steget att ta ansvar och i stället göra e-sport synonymt med rörelse, föreningsliv och hälsosam kost. Det är en lång resa, men samarbetar vi så ser framtiden ljus ut.

Hur känns det att vara finalist i Årets Peppare?

Magiskt! Att bli nominerad är ett kvitto på allt arbete vi lägger ner och signalerar att vi kanske inte är så knäppa som tror att e-sport kan bidra till något positivt i samhället. Jag hoppas också att varje person i Sverige som brinner för e-sport ser det som en bekräftelse kring deras fritidsintresse. Resan har bara börjat och det är otroligt spännande!

Läs mer om E-sporthallen i Uddevalla på deras hemsida.