24 aug 2022

Allemansrättens dag 20 september - Hur firar du?

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. Det vill vi fira! Den 20 september 2022 instiftar Generation Pep och Svenskt Friluftsliv med stöd av Revolution Race för första gången Allemansrättens dag.

Allemansrätten är en viktig förutsättning för att det ska vara enkelt att vistas i naturen. Med den frihet som allemansrätten innebär kommer också ett ansvar. Ett ansvar att visa hänsyn, till naturen, djuren och till andra människor. Det är viktigt att använda sunt förnuft och anpassa ditt beteende efter platsen, tiden och aktiviteten.

Men hur säkerställer vi att alla har kunskap om tillgången till vår gemensamma natur och vad som är viktigt att tänka på när man vistas där? Kunskap om allemansrätten är nyckeln till det. Därför instiftar vi Allemansrättens dag så att friluftsaktörer och andra intresserade kan sluta upp och göra en gemensam insats för att sprida och öka kunskap om allemansrätten. Pep-rapporten från i våras visar att barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa. Alla mår bra av att vistas i naturen, och att röra på sig.

- När vi nu instiftar Allemansrättens dag – hoppas jag att ännu fler vill ta klivet ut i naturen. Genom Allemansrättens dag vill vi tillsammans uppmärksamma och sprida viktig kunskap om allemansrätten, säger Josefine Åhrman, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

- Vi är så glada för samarbetet kring denna dag, och hoppas och tror att friluftsliv kan inspirera och stimulera till rörelse, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. 

Med en återkommande dag i almanackan vill vi hylla vår natur, våra friluftsområden och att våra parker är gratis och till för oss alla. Både på Allemansrättens dag 20 september, men även före och efter, kommer allemansrätten lyftas på många olika sätt. Tillsammans firar många företag och organisationer, bland annat Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, Orienteringsförbundet, Kanotförbundet och Sportfiskarna för att nämna några. Kronprinsessan och Prins Daniel, Generation Peps initiativtagare, kommer även uppmärksamma dagen.

Vi vill att ni är med och firar och hoppas att så många som möjligt vill vara med – både ni som vet mycket om allemansrätten och ni som vill lära er mer. Oavsett aktivitet kan ni vara med och uppmärksamma allemansrätten denna dag. Tagga gärna era aktiviteter och budskap med #allemansrättensdag.

Var med och fira med oss!

Läs gärna mer på vår intiativsida eller besök https://svensktfriluftsliv.se/allemansrattsveckan/ där du hittar mer information, och vad andra medverkande organisationer från Svenskt Friluftsliv kommer att göra.

För mer information kontakta:

Henriette Stahle, Kommunikationsansvarig Generation Pep, 0702-63 18 81, henriette@generationpep.se

Sanna Ameln, Kommunikationsansvarig Svenskt Friluftsliv, 0706-46 26 56, sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se
https://svensktfriluftsliv.se/

Om Svenskt Friluftsliv

Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är friluftslivets talesperson och företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,6 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.