15 dec 2022

Axfood och Generation Pep i långsiktigt samarbete för att främja ungas hälsa

Axfood och Generation Pep ingår ett långsiktigt samarbete med målet att tillsammans arbeta för att främja barn och ungas hälsa. I förlängningen ska Axfood och Generation Pep bidra till sundare matvanor och bättre hälsa för alla.

Axfood har som mål att till 2030 skapa ett friskare Sverige. Genom att öka kunskapen och underlätta hälsosamma val vill Axfood bidra till en bättre folkhälsa och goda matvanor för alla. Det långsiktiga samarbete som Axfood och Generation Pep nu ingår innebär att organisationerna tillsammans ska sprida information om, underlätta för och genomföra aktiviteter som får barn och unga att göra mer hälsosamma val – och därmed leva ett nyttigare, längre och hälsosammare liv.

– Självklart står vi bakom Generation Peps vision om att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi vet att grunden till bra och hälsosamma matvanor läggs i tidig ålder och tillsammans med Generation Pep vill vi skapa förutsättningar för barn och unga att äta bra resten av livet, säger Axfoods vd Klas Balkow.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom de mest effektiva sätten att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Idag är det bara knappt hälften av alla barn som äter grönsaker varje dag. Och endast en bråkdel av barn och unga i dag kommer upp i den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet.

– De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. För att vända utvecklingen vill vi skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Här tror vi att en så stor och samhällsviktig partner som Axfood kan bidra till att göra skillnad, säger Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft.

Samarbetet kommer att sätta sin prägel inom olika delar av Axfoodfamiljen och koncernens verksamheter. Axfood blir genom samarbetet ”founding partner” till Generation Pep. Samarbetet inleds den 1 januari 2023 och sträcker sig till och med utgången av 2025.

För mer information, kontakta:

Magnus Törnblom, presschef Axfood, magnus.tornblom@axfood.se, 070-266 27 12
Henriette Stahle, kommunikationsansvarig Generation Pep, henriette@generationpep.se, 070-2631881

Om Axfood

Axfood ska vara ledande inom prisvärd, bra och hållbar mat. I vår bolagsfamilj ingår butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar ́n och Matöppet. Grossistförsäljning sker genom Snabbgross, och vårt supportbolag Dagab ansvarar för koncernens produktutveckling, inköp och logistik. I Axfoodfamiljen ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Tillsammans har koncernen drygt 12 000 medarbetare och en omsättning om drygt 70 miljarder kronor. Axfoods aktie är sedan år 1997 noterad på Nasdaq Stockholm och huvudägare är Axel Johnson AB. Läs mer på www.axfood.se.