15 mar 2021

Generation Pep ska stötta förskolor i hälsoarbetet

Fyraåringar i Sverige spenderar idag hälften av sin vakna tid stillasittandes och endast 30 procent av svenska fyraåringar kommer upp i de rekommenderade 60 minuterna av fysisk aktivitet per dag. Dessutom har andelen barn med fetma femdubblats de senaste trettio åren.

Goda vanor grundläggs tidigt och det är därför viktigt att barn redan i tidig ålder får goda förutsättningar för att få hälsosamma vanor och möjlighet att leva ett aktivt liv. Stillasittande och ohälsosamma matvanor är beteenden som ökar risken för en rad sjukdomar så som hjärt-lungsjukdom, fetma, cancer, diabetes typ-2 och depression och utifrån detta är det viktigt att göra insatser som kan skapa förutsättningar för mer hälsosamma val.

"Generation Pep vill förändra den utveckling vi ser där barn blir allt mer stillasittande och äter för lite av det kroppen behöver. Vi vill att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att vara aktiva och leva ett hälsosamt liv. För att stötta de yngre barnen och förskolan att främja just sunda och hälsosamma levnadsvanor har vi tagit fram en kostnadsfri plattform vi kallar Generation Pep Förskola" säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Redan 2018 inledde Generation Pep ett samarbete med förskolekoncernen Norlandia Förskolor. Där arbetade man tillsammans fram konceptet NorlandiaSkuttet, som var ett föregångsprojekt och har bidragit med kunskap och erfarenhet i det som nu blivit Generation Pep Förskola. Generation Pep Förskola togs fram under hösten 2020 med stöd av forskare och ett tiotal förskolor har testat verktyget under höstens pilotprojekt. Sedan tidigare har organisationen arbetat med ett liknande stöd för skolor, Generation Pep Skola, och där har över 1500 skolor över hela landet registrerat sig.

"Vår förhoppning är att så många förskolor och familjedaghem som möjligt ska vilja registrera sig, både de som redan arbetar med frågan och de där detta är mer nytt. På Generation Pep Förskola kan du välja de delar du vill arbeta med, eller så tar du hela konceptet rakt av, det viktigaste är att göra det på ett sätt som passar den enskilda verksamheten" säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

På Generation Pep Förskola kan förskolor ta del av så väl fakta kring rörelse och kost, men också checklistor för att få stöd i det systematiska hälsoarbetet, samt konkreta rörelseaktiviteter, förslag på recept och annat material som kan användas direkt i verksamheten. Du kan läsa mer på www.generationpep.se/sv/pepforskola/.

För ytterligare information, kontakta: 

Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig, 070-64 94 690, emma@generationpep.se